Minilex - Lakipuhelin

Onko tuottamuksellinen rakennusrikkomus rangaistavaa? - KKO:2004:81

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Maankäyttö- ja rakennuslaki
    Rakentamisrikkomus
    rangaistava teko
    laillisuusperiaate

Tapauksessa KKO:2004:81 oli kyse siitä, voitiinko rakentamisrikkomuksesta rangaista tuottamuksellisen menettelyn vuoksi.

A oli kiinteistön omistajana rankennuttanut kaksi rakennusta kiinteistölleen ilman siihen vaadittavaa rakennuslupaa. A oli antanut rakentamiseen liittyvien lupien järjestämisen X:n tehtäväksi, joka ei tosiasiassa ollut hankkinut tarvittavia lupia, vaikka väitti A:lle näin tehneen. Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta rakentamisrikkomuksesta maankäyttö- ja rakennuslain 125 ja 185 §:ien nojalla. A myönsi sallineensa rakennuksien rakentamisen, mutta kiisti rikokseen syyllistymisen, sillä perusteella, että hän luuli lupien olevan kunnossa.

Käräjäoikeus katsoi, että A ei ollut menetellyt tahallisesti, vaan huolimattomasti, jolloin kyseeseen tuli teon tuottamuksellisuus. Käräjäoikeuden arvioitavaksi jäi näin ollen se, oliko rikkomus rangaistava tuottamuksellisena tekona, kun uudessa maankäyttö - ja rakennuslain 185 §:ssä ei ollut nimenomaista mainintaa tuottamuksellisen teon rangaistavuudesta. Vanhassa rakennuslaissa tuottamuksellinen teko oli nimenomaisesti säädetty rangaistavaksi. A:n teko oli tapahtunut ennen uuden lain voimaantuloa, mutta asian käsittely tuomioistuimessa vasta sen jälkeen. Käräjäoikeus katsoi, että teko on tuottamuksellisena rangaistava vain, kun laissa nimenomaan niin sanotaan, vaikka oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että tästä voidaan poiketa, kun kyseessä on rikoslain ulkopuolinen lievä rikos. Ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tuloa olleessa rakennuslaissa tuottamuksellinen rakentamisrikkomus oli nimenomaan säädetty rangaistavaksi ja uuden lain rangaistussäännökset oli tarkoitettu vanhan lain mukaisiksi. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että epäselvässä tapauksessa lakia on tulkittava syytetylle edullisemmalla tavalla, eli niin, että tuottamuksellinen teko ei ollut lain mukaan rangaistavaa. Näin ollen käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Korkein oikeus oli samalla kannalla käräjäoikeuden ja hovioikeuden kanssa, eikä tuomiota muutettu. Korkein oikeus perusteli ratkaisua laillisuusperiaatteen avulla. Laillisuusperiaatteen mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Lakia ei siis saa tulkita laajentavasti syytetyn vahingoksi. Koska maankäyttö- ja rakennuslain 185 §:ssä teon tuottamuksellista tapaa ei ole säädetty rangaistavaksi, on lakia tulkittava niin, että teko on vain tahallisesti tehtynä rangaistavaa, eikä A:ta syytetty tahallisesta teosta. 

 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa