Minilex - Lakipuhelin

Puolustajan määrääminen tilanteessa, jossa pidätetty on jo vapautettu - KKO:2012:104

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Puolustaja

A oli ollut epäiltynä Helsingissä 10.11.2010 tehdyistä rikoksista. Tällä perusteella A oli pidätetty 11.11.2010 kello 11.40, mutta vapautettu jo seuraavana päivänä eli 12.11.2010 kello 13.05. A pyysi käräjäoikeuteen 12.11.2010 saapuneessa hakemuksessaan, että asianajaja B määrätään hänen puolustajakseen. Puolustajan määräystä pyydettiin 11.11.2010 alkaen. 

Käräjäoikeus käsitteli A:n hakemuksen. Käräjäoikeus katsoi, että A:n hyvin lyhyen pidätysajan vuoksi vapaudenmenetyksen ei voitu katsoa vaarantaneen A:n mahdollisuuksia järjestää puolustustaan eikä vapautumisen jälkeen puolustajan määräämiselle ei ollut laissa säädettyä perustetta. Käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen.

A valitti hovioikeuteen, joka ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

A valitti edelleen Korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus käsitteli kysymystä, oliko A:lle määrättävä puolustaja, kun hän oli hakenut käräjäoikeudelta puolustajan määräämistä pidätettynä ollessaan, mutta oli vapautunut jo hakemuspäivänä. Ensiksi Korkein oikeus esitteli kysymykseen soveltuvan lainsäädännön. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan epäillyn pyynnöstä hänelle on määrättävä puolustaja, jos hän on pidätettynä tai vangittuna. Tätä on tulkittu siten, että  tuomioistuin on velvollinen pidätetyn tai vangitun pyynnöstä määräämään puolustajan asian laadusta ja puolustajan tosiasiallisesta tarpeesta riippumatta. Johtopäätöksenään tästä Korkein oikeus totesi, että A:lle olisi hänen pidätettynä ollessaan esittämänsä pyynnön johdosta tullut määrätä puolustaja. Korkein oikeus pohti myös sitä, voitiinko puolustajan määräys antaa taannehtivasti koskemaan asiassa jo suoritettuja tarpeellisia toimenpiteitä. Koska puolustajan määrääminen perustui asiassa nimenomaan siihen, että A oli ollut pidätettynä, taannehtiva määrääminen oli mahdollista. Hovioikeuden tuomio kumottiin ja asianajaja B määrättiinn A:n puolustajaksi 11.11.2010 alkaen 12.11.2010 kello 13.05 saakka. Yksi oikeusneuvoksista oli eri mieltä ratkaisusta ja olisi päätynyt samaan lopputulokseen hovioikeuden kanssa.

Ratkaisussa Korkein oikeus linjaa, että puolustaja voidaan määrätä myös tilanteissa, joissa hakija on jo vapautettu. Tällöin puolustajan määräys rajoittuu ilmeisesti pidetettynä- tai vangittunaoloaikaan.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa