Minilex - Lakipuhelin

Ammattitutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen - KKO:2004:98

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntiasiamies
    Oikeudenkäyntimenettely
    Muutoksenhaku

Ratkaisussa KKO:2004:98 oli kysymys Ruotsissa oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneesta henkilöstä RS, joka oli esiintynyt käräjäoikeudessa yhtiö Oy Rova-Rest Ab:n asiamiehenä. Käräjäoikeus oli todennut yhtiön ulosmittausta koskevassa asiassa, ettei RS ollut kelpoinen edustamaan yhtiötä, sillä tämä ei ollut antanut selvitystä käyttämästään arvonimestä LL.M, joka ei vastannut Suomessa suoritettua oikeustieteen kandidaatin tutkintoa, eikä täten antanut laissa edellytettyjä riittäviä valmiuksia edustaa asiakasta oikeudenkäynnissä. EU-direktiivin mukaan avustajana saa kuitenkin toimia myös henkilö, jolla on oikeus toimia asianajajana unionin valtiossa, Euroopan talousalueen valtiossa, tai erikseen sovitussa kolmannessa valtiossa. RS:llä ei kuitenkaan ollut oikeutta toimia asianajajana Ruotsissa, kuten ei myöskään Suomessa, ja siksi käräjäoikeus päätti evätä RS:ltä oikeuden esiintyä käsillä olevassa asiassa Oy Rova-Rest Ab:n oikeudenkäyntiavustajana.

RS valitti ratkaisusta hovioikeuteen, joka totesi, että RS:n olisi Euroopan yhteisöjen lainsäädännön mukaisesti tullut suorittaa ensin pakollinen kelpoisuuskoe voidakseen toimia oikeudenkäyntiavustajana Suomessa. RS ei ollut suorittanut kyseistä koetta, eikä muutenkaan osoittanut saavansa harjoittaa asianajajan tointa Suomessa, tai muussakaan Euroopan yhteisöjen ammattitutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen piirissä olevissa valtioissa. Tästä syystä hovioikeus hylkäsi RS:n kantelun.

RS:lle myönnettiin valituslupa korkeimpaan oikeuteen, jossa hän vaati hovioikeuden päätöksen kumoamista, koska hänen mielestään hän oli kelpoinen toimimaan oikeudenkäyntiavustajana Suomessa suoritettuaan alan tutkinnon toisessa EU-valtiossa. Korkein oikeus kuitenkin totesi Euroopan yhteisöjen ammattitutkintojen tunnustamisjärjestelmän mahdollistavan sen, että tietyissä viroissa tai tehtävissä, jotka edellyttävät Suomen lainsäädännön tarkkaa tuntemusta, on mahdollista tutkinnon lisäksi edellyttää myös pakollista kelpoisuuskoetta, jonka Suomessa panee täytäntöön Helsingin yliopisto. Opetushallitus on tutkintojen tunnustamislain nojalla myös päättänyt, että oikeustieteen kandidaatin tutkintotodistuksen lisäksi edellytetään myös kelpoisuuskoetta, ja tästä syystä korkein oikeus katsoi, että koska RS ei ollut osoittanut suorittaneensa kelpoisuuskoetta, ei hän voinut toimia yhtiö Oy Rova-Rest Ab:n asiamiehenä oikeudenkäynnissä. Korkein oikeus päätti olla muuttamatta hovioikeuden ratkaisua, mikä merkitsi, että asia jäi käräjäoikeuden päätöksen varaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa