Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön toimitusjohtajan oikeus korvaukseen erottamisen johdosta – KKO:2002:73

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Osakeyhtiö
    Toimitusjohtaja
    Johtajasopimus

Tapauksessa oli kyse osakeyhtiön toimitusjohtajan oikeudesta korvaukseen, kun yhtiön hallitus oli erottanut hänet luottamuspulan vuoksi. Tapauksessa A toimi X Oy:n toimitusjohtajana. Yli kymmenen vuoden palvelussuhteen jälkeen yhtiön hallitus päätti erottaa A:n pysyvän luottamuspulan vuoksi välittömästi. Yhtiö katsoi A:n syyllistyneen useisiin eri laiminlyönteihin työssään. Yhtiö ja A eivät olleet tehneet kirjallista johtajasopimusta, eivätkä olleet sopineet erikseen toimitusjohtajan erottamiseen liittyvistä korvauksista. A vaati vahingonkorvausta ja irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta palvelussuhteen päättämisestä.

Käräjäoikeus velvoitti X Oy:n suorittamaan A:lle irtisanomisajan palkan korkoineen ja irtisanomisajalta kertyneen lomakorvauksen korkoineen. Käräjäoikeus totesi, että yhtiön ja A:n välinen palvelussopimus oli yleisin sopimusoikeudellisin perustein yhtiön purettavissa tai irtisanottavissa. Yhtiö ei kuitenkaan ollut esittänyt tapauksessa riittävästi näyttöä A:n laiminlyönneistä. Hovioikeus piti A:n korvauksia kohtuullisena perusteettomasti päätetystä toimisuhteesta, eikä muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta.

Korkein oikeus puolestaan kumosi alempien tuomioistuinten ratkaisut ja vapautti X Oy:n kaikesta maksuvelvollisuudestaan. Korkein oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa, että tapauksessa A oli toiminut X Oy:n toimitusjohtajana sellaisessa palvelussuhteessa yhtiöön, jossa ei ollut kyse työsopimuslain tarkoittamasta työsuhteesta, eikä lainsäädäntö rajoittanut osakeyhtiön oikeutta erottaa toimitusjohtajaansa.

Osakeyhtiön ja toimitusjohtajan tulee sopia palvelussuhteen päättämisen ehdoista ja korvauksista nimenomaisesti. Tapauksessa yhtiön ja A:n välillä ei ollut tällaista sopimusta, eikä palkasta, työajasta ja lomaetuuksista sopiminen muodostanut palvelussuhteen päättämisen edellytyksiä tai oikeutta irtisanomisaikaan taikka erokorvaukseen. Luottamuspula oli hyväksyttävä syy toimitusjohtajan erottamiseen, eikä tapauksessa ollut rikottu lakia tai sopimusta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa