Minilex - Lakipuhelin

Oikeushenkilön rangaistusvastuu ympäristörikoksessa - KKO:2008:33

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeushenkilön rangaistusvastuu
    Yhteisösakko
    Ympäristörikos
    Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen

Yhtiön öljynjalostamolta oli sen työntekijöiden huolimattomuudesta päässyt suuri määrä öljyä jalostamon maaperään, josta sitä oli valunut myös mereen. Työntekijät oli tuomittu rangaistuksiin tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta. Kysymys oli siitä, tuomittiinko yhtiö yhteisösakkoon.

Käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen yhtiön tuomitsemisesta yhteisösakkoon sillä perusteella, että se katsoi ympäristörikoksen tapahtumisen olleen täsmällisesti kohdistettavissa tiettyyn yksittäiseen toimintoon, vaikka myös yhtiön organisaatiossa oli ilmennyt huolimattomuutta ja vastuusuhteiden epäselvyyttä.  Tämä huolimattomuus ei kuitenkaan Käräjäoikeuden mukaan osoittanut erityistä huolimattomuutta ja perusteetonta riskin ottamista yhtiön yleisessä toimintakulttuurissa. Käräjäoikeus lisäksi katsoi, että yhtiö oli pyrkinyt selvittämään toiminnassaan tapahtuneen virheen ja estämään sen uusiutumisen, ja oli asianmukaisesti hoitanut sille laissa asetetun korvaus- ja ennallistamisvelvoitteen. Yhtiö tai sen työntekijät eivät myöskään olleet laiminlyöneet velvollisuuksia tahallaan tai oikeudettoman taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi. Käräjäoikeus näin ollen hylkäsi vaatimuksen yhtiön tuomitsemisesta yhteisösakkoon.

 

Hovioikeus

Hovioikeus otti päätöksessään huomioon seuraavat seikat: Yhtiön tuomitsemista yhteisösakkoon puolsi Hovioikeuden mielestä laiminlyönnin laatu, sekä vahingon vakavuus ja laajuus. Yhteisösakon tuomitsemista vastaan sen sijaan puhuivat yhtiön vahingon tapahduttua suorittamat laajat ja perusteelliset puhdistustoimenpiteet, yhtiön maksamat korvaukset sekä ympäristönsuojeluun ja toiminnan riskien minimoimiseen liittyvät uusien ympäristöteknisten investointien suorittaminen. Hovioikeus näin ollen päätyi siihen, ettei yhtiötä tuomittu sen toiminnassa tapahtuneesta laiminlyönnistä yhteisösakkoon.

 

Korkein oikeus

Viralliselle syyttäjälle myönnettiin valituslupa, ja Korkein oikeus piti katselmuksen yhtiön öljynjalostamolla. Korkein oikeus totesi, että yhtiön toiminnassa on katsottu tehdyksi tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen, joka on luettu kahden yhtiön esimiesasemassa olevan toimihenkilön ja kahden yhtiön muun työntekijän syyksi. Heidän syykseen luettu menettely on osoittanut yhtiön toiminnassa olennaisia puutteita. Teosta aiheutunut vahingonvaara on ollut merkittävä ja sen aiheuttamat vahingot ovat olleet laajat. Yhtiön öljynjalostuksen liikevaihto, yli 7 miljardia euroa, on huomattavan suuri, ja yhtiön vakavaraisuus ja tulos ovat hyviä. Yhteisösakon perusteena on kuitenkin tuottamuksellinen rikos, joka ilmentää enemmän ajattelemattomuutta ja välinpitämättömyyttä kuin piittaamattomuutta lain säännöksistä. Korkein oikeus katsoi, että 500 000 euron yhteisösakko on oikeudenmukainen suhteessa laiminlyönnin laatuun ja yhtiön taloudelliseen asemaan, ja näin ollen muutti Hovioikeuden tuomiota tuomitsemalla yhtiön 500 000 euron yhteisösakkoon.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa