Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntivirhe konkurssituomiossa - KKO:1993:157

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Konkurssi
    Konkurssivalvonta
    Ylimääräinen muutoksenhaku
    Kantelu

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa X Oy oli valvonut Z Oy:n vireillä olleessa konkurssissa yhtiöiden välisestä huoneenvuokrasuhteesta seuranneita saataviaan korkoineen. Tässä yhteydessä X Oy oli myös vaatinut saatavilleen lainmukaista etuoikeutta. Kihlakunnanoikeus oli vahvistanut konkurssituomiossaan X Oy:n saatavat ja niiden korot suoritettaviksi konkurssipesän varoista ottamatta kantaa X Oy:n vaatimukseen saada saatavilleen lainmukainen etuoikeus. Tapauksessa tuli juridiselta kantilta katsottuna arvioitavaksi, oliko kihlakunnanoikeus tällä menettelyllään tehnyt oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaisen oikeudenkäyntivirheen.

X Oy toimitti hovioikeuteen kantelun kihlakunnanoikeuden konkurssituomioon liittyen. Kantelussaan X Oy katsoi, että kihlakunnanoikeus oli edellä kuvatulla menettelyllään tehnyt oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaisen oikeudenkäyntivirheen. Virheen perusteella X Oy vaati tuomiota oikaistavaksi siten, että X Oy:n valvomat saatavat korkoineen tulisivat suoritetuiksi etuoikeusasetuksen mukaisella etuoikeudella.

Hovioikeus totesi kuitenkin, että kihlakunnanoikeus ei ollut tehnyt oikeudenkäyntivirhettä jättäessään lausunnon X Oy:n etuoikeusvaatimusta koskien antamatta. Kun kyseessä ei ollut näin ollen oikeudenkäyntivirhe, olisi X Oy:n tullut hakea konkurssituomioon muutosta varsinaisilla muutoksenhakukeinoilla kantelun sijaan. Näillä perusteilla hovioikeus päätyi hylkäämään X Oy:n kantelun asiassa.

Valitusluvan saatuaan X Oy valitti hovioikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen vaatimuksenaan se, että yhtiön vuokrasaataville tulisi tuomita etuoikeusasetuksen mukainen etuoikeus. Korkeimman oikeuden lyhyehkön tulkinnan mukaan kihlakunnanoikeus oli tehnyt oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaisen oikeudenkäyntivirheen, kun se oli laiminlyönyt antaa lausunnon X Oy:n etuoikeusvaatimusta koskien. Korkeimman oikeuden mukaan tällä laiminlyönnillä oli ollut vaikutusta asian lopputulokseen.

Näillä perusteilla korkein oikeus päätyi kumoamaan hovioikeuden päätöksen ja palautti asian X Oy:n etuoikeusvaatimusta koskevin osin kihlakunnanoikeuden tilalle tulleeseen käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa