Minilex - Lakipuhelin

KKO:2016:82

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Konkurssi
    Takaisinsaanti konkurssipesään
    Ennakkopäätösvalitus

Tapauskessa kuljetusliiketoimintaa harjoittanut yhtiö A oli takaisinsaannisa konkurssipesään annetun lain eli takaisinsaantilain 10 §:ssä tarkoitettuna aikana maksanut polttoaineostoihin perustuvia luottokorttilaskuja polttoaineen toimittaja B Oy:lle osapuolten välillä noudatetun käytännön mukaisesti. Tapauksessa oli kyse takaisinsaannisa konkurssipesään annetun lain eli takaisinsaantilain 10 §:n tulkinnasta. Säännöksen mukaan: ''velan maksu myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen määräpäivää peräytyy jos velka on maksettu epätavallisin maksuvälinein tai ennenaikaisesti taikka määrällä, jota pesän varoihin nähden on pidettävä huomattavana. Maksu ei kuitenkaan peräännyt, jos sitä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisena. ''

A Oy:n konkurssipesä vaati kanteessaan käräjäoikeudelle, että A Oy:n B Oy:lle tekemät maksut määrätään peräytymään. Käräjäoikeus punnitsi tapauksen seikkoja kokonaisuutena ja tuli siihen tulokseen, että seikat, jotka puolsivat maksujen pitämistä tavanomaisina, painoivat lopulta peräyttämistä puoltavia seikkoja enemmän. Maksuja voitiin käräjäoikeuden mukaan pitää A Oy:n toimintaan, osapuolten liikesuhteeseen ja näiden siinä noudattamaan maksukäytäntöön sekä asiassa selvitettyihin muihin olosuhteisiin nähden tavanomaisiina. Käräjäoiekus hylkäsi kanteen. 

Korkein oikeus antoi ratkaisunsa ennakkopäätösvalituksen eli niin kutsutun ohivalituksen seurauksena. Korkein oikeus katsoi, että nämä määrältään huomattavat maksut olivat olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisia, eivätkä ne sen vuoksi olleet peräytettävissä konkurssipesään.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa