Minilex - Lakipuhelin

Mikä on uusintarikoksen raja rattijuopumuksessa? - KKO:2011:3

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Liikennerikos
    Rattijuopumus
    Törkeä rattijuopumus
    Ajokielto

Tässä ratkaisussa mielenkiintoinen tilanne oli se, että rikoslain lisäksi tieliikennelaki tuli sovellettavaksi. A oli kuljettanut ensiksi henkilöautoa, ja sen jälkeen traktoria humalassa. Hänen syyksi luettiin kaksi rattijuopumusrikosta. Toinen, eli traktorilla ajaminen humalassa laskettiin tieliikennelain perusteella uusintarikokseksi, minkä vuoksi siis A:ta syytettiin kahdesta erillisestä rattijuopumuksesta. Käräjäoikeus tuomitsi A:n kahdesta törkeästä rattijuopumuksesta, sekä kahdesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä oheissakkoon. Tämän lisäksi käräjäoikeus perusteli, että A:lle tulisi määrätä vähintään vuoden ajokieltoon. A haki muutosta ainoastaan ajo-oikeuteen, valittamalla hovioikeuteen. Hovioikeus mainitsi, että laki ei varsinaisesti sisällä säännöstä siitä, lasketaanko nämä teot yksittäisinä vai yhteisinä tekoina. Koska kuitenkin hän oli ensiksi ajanut henkilöautoa, minkä jälkeen oli kulunut huomattava aika, kunnes hän ajoi traktoria, voitiin tilannetta katsoa kahtena erillisenä rattijuopumuksena. On myös hyvä huomata hovioikeuden perustelu, että ajokielto ei sinänsä ole rangaistus, vaan ajo-oikeuteen kohdistuva seuraamus. Kokonaisarvostelun perusteella hovioikeus päätyi siihen, että ajokielto vähennettiin kymmeneen kuukauteen, mihin vaikutti muun muassa se, että ajokielto vaikuttaisi jonkin verran A:n toimeentuloon.

Korkein oikeus aloitti perustelunsa siten, että otti huomioon tieliikennelain säännöksen, jonka mukaan uusintarikoksissa ajokieltoa määrätään vähintään yksi vuosi, jos kuljettaja on syyllistynyt viiden vuoden aikana syyllistynyt kahdesti tähän tekoon. A:n tapauksessa tämä säännös täyttyi. Merkityksellisintä myös korkeimman oikeuden arvioinnissa oli se, voitiinko tekoja pitää erillisinä rikoksina. Korkein oikeus päätyi siihen lopputulokseen, että A:n teot olivat olleet omiaan aiheuttamaan vaaraa muille tienkäyttäjille. Kokonaisarvioinnin perusteella korkein oikeus katsoi, että kyseessä oli tieliikennelain mukainen uusintarikos, ja vähintään vuoden ajokielto tuli määrätä. Näin ollen vaikka A:n hovioikeuden antama kymmenen kuukauden ajokielto oli jo suoritettu, korkein oikeus määräsi uuden ajokiellon tuomion antamispäivästä siten, että A:lle tulisi kymmenen kuukautta ajokieltoa täyteen.

Korkein oikeus oli ottanut laajan oikeuskäytännön sekä oikeuslähdemateriaalin käyttöön. TIlanne oli sikäli hyvin selkeä, ja korkein oikeus perusteli oikein kantansa sillä, että laki selkeästi sanoo uusintarikoksissa ajokiellon olevan vähintään vuoden pituinen. Näin ollen hovioikeus hieman omituisella tavalla ikään kuin ohitti lain täysin.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa