Minilex - Lakipuhelin

Menettelyvirhe päätöksen julkipanossa - KHO:1998:42

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Valituksenalainen päätös ja selvitys tiedoksisaannista
    Valitusaika
    Julkipano

Alueellinen ympäristökeskus vahvisti kunnanhallituksen päätöksen, joka koski sen 15.4.1996 louhoshanketta varten myöntämää maa-aineslupaa. Samalla se hylkäsi asuinkiinteistöomistajien valituksen, jotka olivat naapurikunnasta mutta tämän toisen kunnan alueella sijaitsevan louhoshankkeen vaikutuspiirissä. Kunnanhallituksen päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan päätökseen voitiin hakea muutosta 30. päivän kuluessa valitusosoitukseen merkitystä päätöksen antopäivästä 23.4.1996. Lupapäätöstä ei kuitenkaan oltu annettu lain mukaan oikealla tavalla, vaan julkipanoilmoitus oli pantu kunnan ilmoitustaululle vasta 14.6.1996. Ilmoitukseen liittyi edellä mainittu valitusosoitus, jonka valitusaika oli tuolloin jo päättynyt.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei näin meneteltynä oltu asianosaisille ja kunnan jäsenille annettu tilaisuutta tehokkaalla tavalla muutoksen hakemiseen, jota kuntalaki edellyttää. Menettelyvirhe oli vaikuttanut myös muiden mahdollisten valittajien oikeuksiin. Ympäristökeskuksen ei olisi tullut vahvistaa kunnanhallituksen päätöstä, ja näin ollen korkein hallinto-oikeus kumosi ympäristökeskuksen ja kunnanhallituksen päätökset ja asia palautettiin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa