Minilex - Lakipuhelin

Lahjaluonteisen kaupan peräytyminen konkurssipesään - KKO:2004:77

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Konkurssi
    Takaisinsaanti konkurssipesään

Tässä Korkeimman oikeuden ratkaisemassa tapauksessa on kyse siitä, peräytyykö yhtiön osake-erän kauppa lahjanluonteisena myyjän konkurssipesään. Lisäksi tapauksessa ratkaistaan ne perusteet, joiden nojalla osake-erän arvo on määriteltävä.

Imatran käräjäoikeus katsoi, että  Grafitel Oy:n osake-erästä maksettu kauppahinta oli selkästi alihintainen. Käräjäoikeus katsoi, että takaisinsaantilain mukaiset edellytykset täyttyivät, ja velvoitti vastaaja Sakari H:n korvaamaan kantaja Enarton Oy:n konkurssipesälle osakkeiden oikean arvon. Sakari H valitti tuomiosta Kouvolan hovioikeuteen ja vaati käräjäoikeuden tuomion kumoamista. Hovioikeus kumosi tuomion, sillä se katsoi Sakari H:n näyttäneen toteen, etteivät osake-erät oltu ostettu alihintaisina. Enartonin konkurssipesälle myönnettiin valituslupa Korkeimpaan oikeuteen.

Takaisinsaantilain 8 §:n mukaan silloin, kun velallinen on luovuttanut omaisuutta läheiselleen ja väitetään, että luovutus on tapahtunut vastikkeetta tai että sopimusta on suoritusten välisen epäsuhteen perusteella pidettävä ainakin osaksi lahjana, luovutusta on pidettävä kokonaan tai osaksi lahjana, jollei muuta saateta todennäköiseksi.

Tapauksessa tehdyn osake-erän kaupan osapuolet Enarton Oy ja Sakari H ovat takaisinsaantilain mukaisesti toistensa läheisiä. Täten Sakari H:n on osoitettava todennäköiseksi, että kyseessä oleva osakkeiden luovutus ei ole ollut alihintainen. Riidatonta on, että sovitun kauppahinnan mukaan osakkeet ovat käytännössä arvottomat. Korkeimmassa oikeudessa on siten kysymys enää siitä, onko Sakari H muilla perusteilla saattanut todennäköiseksi, että osakekauppa ei ollut alihintainen.

Korkein oikeus kumoaa hovioikeuden tuomion ja katsoo, ettei Sakari H ole saattanut todennäköiseksi, että osakkeiden luovutushinta on vastannut niiden todellista arvoa luovutusajankohtana. Kysymys on siten ollut lahjanluonteisesta luovutuksesta, joka takaisinsaantilain säännösten nojalla peräytyy kanteessa tarkoitetuin tavoin siten, että Sakari H:n on korvattava konkurssipesälle osakkeiden todellisen arvon ja suoritetun kauppahinnan välinen erotus laillisine korkoineen.

Täten Sakari H velvoitetaan suorittamaan Enartonin konkurssipesälle korvaukseksi Grafitelin osakkeiden todellisen arvon ja niistä suoritetun kauppahinnan välisenä erotuksena käräjäoikeuden tuomiossa mainitun määrän sijasta 18 000 euroa käräjäoikeuden tuomion mukaisine korkoineen. Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.

Korkeimman oikeuden jäsenen ollessa eri mieltä jostakin, tulee hänen ilmoittaa kantansa ja tämä kanta tulee aina merkitä ylös. Enemmistön näkemys voittaa, mutta esimerkiksi virheellisen tuomion tapauksessa jäsen vapautuu vastuusta, jos hän on esittänyt eriävän kantansa. Korkein oikeus ei ollut tässäkään tapauksessa yksimielinen. Oikeusneuvos Tulokas esitti eriävän mielipiteen korvauksen määrästä, mutta oli muista tuomiolauselman kohdista, kuten koron määrästä, samaa mieltä enemmistön kanssa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa