Minilex - Lakipuhelin

Korvaus vapaudenmenetyksestä - KKO:1999:29

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Vahingonkorvaus
    Syyttömästi pidätetyn korvaus
    Vapaudenriisto

Tapauksessa A vaati vahingonkorvauksia valtiolta vapauden menetyksestä, kun häntä oli pidetty kiinniotettuna ja pidätettynä epäillyn huumausainerikoksen vuoksi, johon hänet myös tuomittiin. A oli ollut kiinniotettuna hieman yli vuorokauden. Huumausainerikoksen sakkorangaistuksesta oli vähennetty vapaudenmenetystä vastaavat kaksi päiväsakkoa. A:n mukaan nostamassaan kanteessa Jämsän käräjäoikeudessa pidättäminen oli ollut kohtuutonta, ottaen huomioon rikoksen vähäisyyden. Lain mukaan rikoksesta epäiltynä pidetyllä on oikeus saada vapaudenmenetyksen nojalla valtiolta korvaus, jos henkilön oli todettu syyllistyneen rikokseen, mutta tämän syyksilukemisen perusteella oli ilmeistä, ettei häntä olisi voitu pidättää tai vangita. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen todeten, ettei pidättäminen ollut ilmeisen kohtuutonta ja pelkkä sakko rangaistukseen tuomitseminen ei aiheuttanut korvausvelvollisuutta. 

Vaasan hovioikeus lausui, että A:n kanssa pidätettynä oli ollut muitakin henkilöitä, kun poliisi tutki laajaa huumausaineiden käyttöä. A:lla ei ollut tapahtuma-aikaan rikosrekisteriä. Pidättäminen voi olla pakkokeinolain esitöiden mukaan kohtuutonta, jos rikoksesta on hyvin ilmeisesti odotettavissa vain sakkorangaistus. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. A:n pidättäminen ei ollut kestoltaan kovin pitkä eikä kohtuuton. Sakkorangaistukseen tuomitseminen ei hovioikeuden mukaan voi olla ainoa peruste jättää epäilty rikollinen pidättämättä. 

A:lle myönnettiin valituslupa Korkeimpaan oikeuteen. Korkeimmassa oikeudessa tuomiota ei kuitenkaan muutettu. Yksi Korkeimman oikeuden jäsenistä olisi päättänyt asian toisin ja velvoittanut valtion maksamaan korvauksia A:lle, sillä syyksilukemisen perusteella A:ta ei olisi voitu vangita. 

Se on tietysti yksi pohdintaa herättävä seikka, voidaanko sakkorangaistuksen ajatella olevan ilmeisen kohtuuton pidättämiseen ja vangitsemiseen nähden.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa