Minilex - Lakipuhelin

Korkeakoulun asianosaiskelpoisuus opiskelijan vahingonkorvauskanteessa – KKO:2008:43

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Asianosainen
    Asianosaiskelpoisuus
    Oikeudenkäyntimenettely
    Tutkimatta jättäminen
    Oikeusvoima

A oli haastanut Svenska handelshögskolanin oikeuteen ja vaati vahingonkorvauksia siitä, että hänelle tarjottu koulutus ei ollut vastannut sitä, mitä oli luvattu. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen lainvoimaisella tuomiolla. A nosti uuden kanteen tällä kertaa valtiota vastaan, jossa hän vaati valtion suorittamaan hänelle vahingonkorvausta, koska Svenska handelshögskolanin koulutuspäällikkö oli antanut hänelle väärää tietoa. Toissijaisena perusteena vahingonkorvauskanteelle oli hänen entisen koulutustodistuksensa vaihtaminen uuteen, koska kyseisessä uudessa todistuksessa oli vähennetty hänen opintoviikkojensa määrä, toisin kuin vanhassa todistuksessa.

Kanne hylättiin, koska Svenska handelshögskolan ei ollut asianosaiskelpoinen, eli kelpoinen olemaan osallisena tuomioistuimessa asiassa, eli sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. Uusi kanne koulutuspäällikköä vastaan tarkoitti asiallisesti samaa suoritusta, kuin kanne Svenska handelshögskolania vastaan. Siinä annettu tuomio esti uuden kanteen tutkimisen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa