Minilex - Lakipuhelin

KKO:2006:65 Pätevä tiedoksiantotapa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Valituksen täydennyttäminen

A:n yhdyskuntapalvelurangaistus oli käräjäoikeudessä muutettu takaisin vankeudeksi sillä perusteella, että hän ei ollut saapunut yhdyskuntapalvelun palvelusuunnitelman laatimistilaisuuteen ja toiminnallaan rikkonut törkeästi yhdyskuntapalvelun toimeenpanon ehtoja.

A:n valittaessa tuomiosta hovioikeuteen, häntä oli kehotettu täydentämään valitustaan. Hovioikeus oli pyytänyt A:ta ilmoittamaan, mitä muutoksia hän vaati alemman tuomioistuimen ratkaisuun ja millä perusteilla. Häntä pyydettiin myös ilmoittamaan, millä tavoin valituksenalaisena olevan tuomion perustelut olivat virheellisiä. Kirje oli päivätty 17.2.2005, eikä A ollut täydentänyt valitustaan. 

Hovioikeuden mukaan puutteellinen valitus ei ollut kelvollinen oikeudenkäynnin perusta, joten se jätti sen tutkimatta. 

Korkeimmassa oikeudessa A vaati tuomiota kumottavaksi.

A ei ollut valituksessa ilmoittanut osoitettaan, joten hovioikeus oli lähettänyt täydennyspyynnön siihen osoitteeseen, joka A:lla oli väestötietojärjestelmässä. A:n osalta hovioikeudessa oli tuolloin ollut vireillä muitakin asioita ja hänelle oli määrätty puolustaja, jolle täydennyspyyntö oli myös toimitettu. Asiassa oli selvitetty, että A on tuona aikana ollut vankeudessa. 

Korkein oikeus arvioi sitä, oliko hovioikeuden lähettämä täydennyspyyntö täyttänyt lain edellytykset tiedoksiannon toimittamiselle. 

KKO totesi, että lain mukaan kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon edellytyksenä on, että asianosainen on ilmoittanut prosessiosoitteensa  tuomioistuimelle tai samaa asiaa aiemmin käsitelleelle tuomioistuimelle. Osoite tulee ilmoittaa valituskirjelmässä. KKO totesi, että yleensä täydennyspyynnön lähettäminen siihen osoitteeseen, joka käy ilmi väestötietojärjestelmästä, on usein katsottu tarkoituksenmukaiseksi tavaksi toimittaa kirje perille. Korkein oikeus kuitenkin totesi, että mikäli tällaiseen osoitteeseen lähetettyyn täydennyspyyntöön ei saada vastausta, tiedoksianto ei ole tapahtunut sillä tavalla, kuin laki edellyttää. Sen mukaan asiassa olisi tullut käyttää todisteellista tiedoksiantotapaa. 

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen. 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa