Minilex - Lakipuhelin

Haasteen tiedoksianto - KKO:2006:69

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Haaste
    Tiedoksianto

Yhtiö Y tarjosi matkaviestinpalveluja kuluttaja-asiakkaille. Y peri henkilö A:lta erääntyneitä laskuja käräjäoikeudessa nostetulla kanteella. Henkilö A:n asuinpaikka ei ollut tiedossa, vaan hän oli ilmoittanut osoitteekseen postilokero-osoitteen. Haastemies oli vienyt kaksi yhteydenottopyyntöä postilokeroon, mutta vastausta A:lta ei kuulunut. Haastemies oli myös yrittänyt tavoittaa A:ta puhelimitse tässä onnistumatta. A:n oletettiin välttelevän haasteen tiedoksiantoa ja haastemies toimitti A:lle sijaistiedoksiannon. A ei vastannut kanteeseen määräajassa ja asiassa annettiin yksipuolinen tuomio. A vaati sittemmin hovioikeudessa yksipuolisen tuomion poistamista tuomiovirheen perusteella, koska hän ei ollut saanut haastehakemusta tiedokseen eikä hän siten saanut tilaisuutta tulla kuulluksi asiassa. Korkein oikeus pohti, oliko haastemiehellä ollut oikeus käyttää sijaistiedoksiantoa asiassa. Sijaistiedoksianto tarkoittaa sitä, että tiedoksianto toimitetaan asiakirjat jollekin samaan talouteen kuuluvalle taikka poliisiviranomaiselle, jos ei ole ketään, jolla olisi oikeus vastaanottaa tiedoksianto. Jotta sijaistiedoksiantoa voidaan käyttää, edellytetään, että ilmenneiden seikkojen perusteella syntyy epäilys, että etsittävä välttelee tiedoksiantoa.

Korkeimmassa oikeudessa pohdittiin sijaistiedoksiannon käyttöä asiassa. Sijaistiedoksiannon edellytyksenä on, että haastettavan asuinpaikka tai oleskelupaikkakunta Suomessa on tiedossa. Korkeimman oikeuden mukaan pelkkä postilokero-osoite ei vielä riittänyt osoittamaan oleskelupaikkaa, mutta sijaistiedoksiantoa ei voida poissulkea tällä perusteella, koska väestötietojärjestelmään voidaan nykyään tallettaa pelkästään postilokero-osoite. Ratkaisevaa oli siis haastemiehen henkilöetsintä. Haastemies oli yrittänyt tavoittaa A:ta kirjeitse sekä puhelimitse, mutta A väitti, että hän ei saanut puhelua haastemieheltä ja kirjeetkin hän sai vasta määräajan jälkeen. Koska puhelutiedot jäivät epäselviksi asiassa, ei voitu näyttää, että A olisi vältellyt tiedoksiantoa. Näin ollen myöskään edellytystä käyttää sijaistiedoksiantoa ei ollut. Korkein oikeus poisti siten käräjäoikeuden yksipuolisen tuomion.  


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa