Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistötoimitusmaksu pinta-alavirheen korjaamiseksi – KKO:2000:75

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kiinteistötoimitusmaksu

Tapauksessa oli kyse kiinteistötoimitusmaksusta ja sen maksuvelvollisuudesta. Tapauksessa A ja hänen puolisonsa valmistelivat pinta-alaltaan 0,054 hehtaarin tilan myyntiä ja heille heräsi epäilys siitä, oliko tilan pinta-ala merkitty virheellisesti kiinteistörekisteriin. A pyysi maanmittaustoimiston maanmittausteknikkoa tarkistamaan pinta-alan. Mittauksen perusteella selvisi, että oikea pinta-ala oli 0,064 hehtaaria. Virhe korjattiin kiinteistörekisteriin. Maanmittaustoimisto vaati A:lta 500 markan kiinteistötoimitusmaksua, jota A ei suostunut maksamaan.

Käräjäoikeus katsoi, että kyse oli suoritetun tilaustyön maksusta, jonka tilaaja oli velvollinen maksamaan. Käräjäoikeus velvoitti A:n maksamaan vaaditun 500 markan maksun korkoineen. Myös hovioikeus katsoi, että kyse oli maanmittaustoimiston tilauksesta suorittamasta tehtävästä, johon liittyi kiinteistötoimitusmaksu. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta. Korkein oikeus puolestaan katsoi, että maanmittaustoimiston velkomus oli perusteeton. Hovioikeuden tuomio kumottiin ja A vapautettiin kaikesta maksuvelvollisuudesta maanmittaustoimistolle.

Korkein oikeus totesi ratkaisun perusteluissa, että tapauksessa A:lla oli ollut perusteltu aihe tilata maanmittaustoimistolta pinta-alan mittaaminen, koska asia oli ollut merkityksellinen A:lle. Lisäksi mittaamisen perusteella kiinteistörekisterissä ollut virhe oli saatu korjattua. Tapauksessa ei ollut selvitetty, mistä virhe kiinteistörekisterissä johtui. Tapauksessa ei kuitenkaan ollut ilmennyt mitään sellaista, joka viittaisi virheellisen tiedon syntyneen muusta syystä kuin maanmittausviranomaisen aikaisemmasta toiminnasta. Tapauksessa oli siten kyse viranomaisen virheestä.

Korkein oikeus arvioi tapauksen kiinteistötoimitusmaksua voimassa olleiden säännösten perusteella, jotka koskivat toimituksessa havaittua virhettä, kiinteistötoimitusmaksun määräämättä jättämistä ja kiinteistörekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korkein oikeus päätyi siihen lopputulokseen, että kyseessä oleva viranomaisen virhe tuli korjata ilman A:lle aiheutuvia kustannuksia, eikä tapauksessa ollut myöskään merkitystä sillä, kenen aloitteesta virhe korjattiin ja millä tavalla korjaus suoritettiin. A:n ei tarvinnut suorittaa kiinteistötoimitusmaksua.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa