Minilex - Lakipuhelin

Tietoimituksen ja maaoikeuden toimivallan jako - KKO:2008:17

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Yksityistie
    Tietoimitus
    Oikeudenkäyntimenettely

KKO:ssa arvioitiin sitä, että saiko maaoikeus viran puolesta ja asianosaisten suostumuksella ottaa ratkaistavaksi kysymystä tieoikeudesta toimituksen kohteena olleeseen tiehen liittyneeseen toiseen tiehen, kun tätä asiaa ei ollut käsitelty toimituksessa.

Toimituksessa oli annettu Kissamäen yksityistien osakastiloille Aurinkoranta ja Suppaharju tieoikeus Suonpäänsalon tilan ja Ortelan tilan alueille toimituskartasta ilmenevään paikkaan ja toimituksessa määrätyin ehdoin. Tällä tavoin oli muodostunut oikeus yhdystiehen Kissamäen yksityistieltä Suonpään yksityistielle. Sen sijaan toimituksessa ei ollut käsiteltävänä Aurinkorannan ja Suppaharjun tilojen oikeus saada käyttää Suonpään yksityistietä. Maaoikeuteen olivat valittaneet Suonpään yksityistien tiekunta ja kaksi sen osakasta.

Maaoikeus oli hyväksynyt toimituksessa tehdyn ratkaisun. Lisäksi se oli ottanut viran puolesta käsiteltäväksi tieoikeuden myöntämisen Aurinkorannan ja Suppaharjun tiloille olemassa olevaan Suonpään yksityistiehen. Maaoikeuden tuomiolla tämä tieoikeus oli perustettu.

Yksityisistä teistä annetun lain 38 §:n 3 momentin mukaan vireillä olevan toimituksen yhteydessä voidaan päättää tieoikeuksien perustamisesta muuhunkin kuin toimitusmääräyksessä tarkoitettuun tiehen, jos tiet liittyvät toisiinsa ja toimituksen tällainen laajentaminen on tarpeellista. Näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa oltu tehty. Maaoikeudessa ei ollut mahdollista asianosaisten suostumuksellakaan ottaa ratkaistavaksi sellaista kysymystä, jota ei oltu käsitelty toimituksessa. Maaoikeuden ratkaisu oli lisäksi ollut sinne valittaneille vastainen. Kun vastapuoli ei ollut valittanut, tällaista ratkaisua ei olisi saanut tehdä.

Tämän jälkeen tuli harkittavaksi, voitaisiinko asia ratkaista välittömästi KKO:ssa vai olisiko se palautettava toimituksessa uudelleen käsiteltäväksi. Toimituksessa perustettu tieoikeus ei ollut johtanut siihen tulokseen, johon toimituksen hakijat ovat pyrkineet. Heidän tarkoituksenaan oli ollut saada olemassa olevaa tieyhteyttä lyhempi ja talvella helppohoitoisempi yhteys yleiselle tielle. Tämä tarkoitus ei ollut toteutunut, kun kysymystä tieoikeudesta olemassa olevaan Suonpään yksityistiehen ei toimituksessa ollut ratkaistu. Näin ollen myöskään ne haitat, jotka lisääntyvästä liikenteestä Suonpään yksityistielle aiheutuisivat, eivät olleet voineet olla toimituksessa arvioitavina. Myöskään se, oliko uuden tieyhteyden perustamiselle yleensä edellytyksiä, ei ollut siten voinut tulla kaikki näkökohdat huomioon ottavalla tavalla arvioiduksi. Mainitut seikat huomioon ottaen KKO:lla ei ollut edellytyksiä ottaa ratkaistavaksi kysymystä siitä, oliko toimitukseen ryhtymiselle ollut edellytyksiä. Asia tuli palauttaa toimituksessa käsiteltäväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa