Minilex - Lakipuhelin

Avustajan määrääminen ja oikeusapu Korkeimmassa oikeudessa - KKO:2015:36

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusapu
    Avustajan määrääminen
    Ratkaisupyyntö
    Ylimääräinen muutoksenhaku
    Tuomion purkaminen rikosasiassa

Ratkaisussa KKO:2015:36 käsiteltiin oikeusapulaissa säädettyä avustajan määräämistä. A oli pyytänyt ratkaisupyynnössään Korkeimmalle oikeudelle hänelle avustajan määräämistä oikeusapuhakemuksensa mukaisesti. A oli pyytänyt hakemuksessaan purkuasiassa Korkeimmassa oikeudessa oikeusapua. Oikeusaputoimisto oli päättänyt myöntää oikeusapua A:lle mutta ei ollut määrännyt avustajaa, koska kyseessä olevaan ylimääräiseen muutoksenhakuun määrättävän avustajan myöntämiselle ei ollut erityisen painavaa syytä.

KKO:n tuli päättää, voitiinko A:lle määrätä oikeusapulain mukainen avustaja vireillä olevaan tuomiopurkuasiaan. Oikeusapulain 6 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan oikeusapuun ei kuulu avustaminen yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä hakemusasiassa, ellei siihen ole erityisen painavia syitä. KKO tulkitsi, että sanamuotonsa perusteella säännös näyttäisi koskevan oikeudenkäymiskaaren 8 luvussa mainittuja hakemusasioita mutta ei muutoksenhakuasioita. KKO:n tulkinnan mukaan tätä tukee oikeusapulakia edeltänyt lainsäädäntö ja siten rajoitus koskee vain hakemusasioita eikä ylimääräistä muutoksenhakua. Oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomiovirhekantelua tai tuomion purkamista koskevassa asiassa muun hakijan kuin viranomaisen täytyy käyttää oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa ja tämän mukaisesti hakijalla on laista johtuva tarve käyttää avustajaa. KKO:n mukaan tämä ei kuitenkaan automaattisesti johda oikeusapulain mukaisen avustajan määräämiseen. Siten oikeusavun yleisiä edellytyksiä sovelletaan määrättäessä avustajaa. KKO arvioi A:n hakemuksen ja päätyi siihen, että on aihetta määrätä A:lle oikeusapulain mukainen avustaja, sillä A:n hakemus ei ollut selvästi perusteeton.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa