Minilex - Lakipuhelin

Yritysmuodon tunnus ja sen käyttäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toiminimen yhteydessä tulee käyttää yritysmuodon tunnusta. Nämä tunnukset ovat yksityisen osakeyhtiön osalta ”osakeyhtiö” tai ”oy” ja julkisen osakeyhtiön osalta ”julkinen osakeyhtiö” tai ”oyj”. Jos kysymyksessä on asunto-osakeyhtiö, myös tämän seikan sekä yhtiön kotipaikan tulee selvästi ilmetä toiminimestä. Kommandiittiyhtiön ollessa kyseessä toiminimessä tulee olla sana ”kommandiittiyhtiö” tai ”ky” ja vastaavasti avoimen yhtiön tapauksessa ”avoin yhtiö” tai ”ay”. Avoimen yhtiön osalta mainintaa yhtiömuodosta toiminimessä edellytetään vain, jos yhtiömuoto ei muuten ilmene toiminimestä. Osuuskunnan toiminimeen taas tulee sisältyä sana ”osuuskunta” tai ”osk”. Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei ole välttämätöntä käyttää toiminimen yhteydessä yritysmuodon tunnusta. Mikäli yksityinen elinkeinonharjoittaja käyttää toiminimen tunnusta, hän voi liittää toiminimeensä sanan ’toiminimi’ tai ’Tmi’. Lisäksi aatteellisen yhdistyksen ja säätiön toiminimen tulee sisältää yhdistys- tai säätiörekisteriin merkitty nimi, eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän toiminimessä täytyy olla lyhenne ETEY tai sanat "eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä", eurooppayhtiön toiminimessä tulee olla kirjaimet SE (Societe Europe) ja sen toiminimen osana voi käyttää lisäksi sanoja osake tai osakeyhtiö. Eurooppaosuuskunnan toiminimessä taas on oltava kirjainyhdistelmä ”SCE” ja tarvittaessa sanat ”rajoitettu vastuu”. Eurooppaosuuskunnan toiminimen osana voidaan lisäksi käyttää myös sanoja ”osuus” tai ”osuuskunta” vastaavalla tavalla kuin näitä sanoja voidaan käyttää osana suomalaisen osuuskunnan toiminimeä. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomeen perustaman sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi lisäyksin, joka osoittaa sen sivuliikkeeksi. Viimeiseksi, asumisoikeusyhdistyksen toiminimessä tulee olla sana "asumisoikeusyhdistys". Yksityisen osakeyhtiön aputoiminimen osalta edellytetään, ettei siihen sisällytetä sanaa "osakeyhtiö" tai lyhennystä "oy", julkisen osakeyhtiön aputoiminimeen sanoja "julkinen osakeyhtiö" tai lyhennystä "oyj" eikä osuuskunnan aputoiminimeen sanaa "osuuskunta", yhdysosaa "osuus" tai lyhennystä "osk".

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa