Minilex - Lakipuhelin

Yrityksen arvostaminen eli arvon määrittäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toisaalta eri arvonmääritysmenetelmiä käyttäen voidaan päätyä erilaisiin lopputuloksiin. Eräänä arvostamista koskevana ohjeena voidaan pitää kirjanpitolain määräystä, jonka mukaan kirjanpitoon merkittyjen arvostusten (myös osakkeiden arvon) tulee antaa oikea kuva yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yhtiön arvonmääritys on merkittävää etenkin yrityskaupoissa.

Yrityksen arvo riippuu useista eri tekijöistä, kuten yrityksestä itsestään, sitä ympäröivästä maailmasta ja ostajasta sekä lukemattomista kaikkiin edellä mainittuihin liittyvistä tekijöistä. Kaksi tavallisinta tapaa määrittää pienten ja keskisuurten yritysten arvo ovat yrityksen tuottoarvo sekä substanssiarvo eli yrityksen velattoman omaisuuden arvo.

Tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tulee lähivuosina tuottamaan uuden omistajan vetämänä. Tähän tarvitaan realistinen tulosennuste, jossa tulevat tuotot lasketaan yhteen esimerkiksi viideltä seuraavalta vuodelta. Saatu summa on yrityksen arvo tuottoarvolla mitattuna.

Substanssiarvo on yksinkertainen ja helppo arvomääritysmenetelmä verrattuna tuottoarvoon. Substanssiarvo on usein yrityksen minimihinta. Helpoimmillaan sen saa laskettua vähentämällä taseen viimeisestä luvusta kaikki velat. Lopputuloksena on yrityksen substanssiarvo.

Täysin tarkkaa arvonmääritystä ei siis ole olemassakaan, vaan kaikki arvonmääritykset riippuvat arvonmäärityksessä tehdyistä lukuisista subjektiivisista oletuksista. Arvonmääritys perustuu aina jonkun näkemykseen.

Kaikki osakkeetkaan eivät välttämättä ole samanhintaisia. Esimerkiksi jos myydään vähemmistöosuutta, osakkeen hinta on lähempänä substanssiarvoa kuin tuottoarvoa. Yrityksen osakkeet eivät yksinään näin ollen ole yhtä kuin yrityksen arvo.

Käytännön yrityskauppatilanne on kuitenkin hiukan monimutkaisempi, ja pelkkää yrityksen tasetta tarkastelemalla ei aina saada totuudenmukaista arvoa yritykselle. Jälleen virallisessa taseessa näkyvät omaisuuserien arvot ovat verotuksellisia arvoja ja kuvaavat vain verottajan tiedontarpeita. Tähänkin tarvitaan muunlaisia ratkaisuja esimerkiksi siten, että ensin selvitetään myytävien omaisuuserien eli tilojen, tavaroiden, laitteiden ja sijoitusten käyvät arvot eli markkina-arvot.

Joskus yrityksen arvo saadaan selville tarkastelemalla yritystä sekä tuottoarvon että substanssiarvon pohjalta. Yleensä toimivan ja terveen yrityksen tuottoarvo ylittää substanssiarvon. Voi siis olla tarkoituksenmukaisinta tarkastella yrityksen tasetta sen omaisuuden arvostamiseksi sekä lisätä tähän arvoon yrityksen tuottaman liiketoiminnan arvo. Näin voidaan päästä lähelle yrityksen oikeaa arvoa. Tällaisessa tilanteessa ostaja on valmis ostamaan tulevaisuuden tuotot ja saa kaupassa siihen tarvittavan yrityksen omaisuuden.

Jos kuitenkin substanssiarvo ylittää tuottoarvon, ollaan haastavammassa tilanteessa. Varsinkin, jos yrityksessä ei ole mitään ylimääräistä, jota voitaisiin jättää kaupasta pois. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen hinta on niin korkea, ettei kauppaa ole taloudellisesti järkevää tehdä. Tällöin ammattiapu on tarpeen, sillä tilanne ei vaikeudestaan huolimatta ole välttämättä toivoton.

Asiantuntevat yritysoikeuden lakimiehemme avustavat yrityksen arvostamiseen liittyvissä tilanteissa. Ota yhteyttä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa