Minilex - Lakipuhelin

Ympäristörikkomus on ympäristön turmelemista lievempi teko


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun ympäristön turmelemista pidetään lievänä, se tuomitaan ympäristörikkomuksena. Lievyyttä arvostellaan esimerkiksi aiheutetun haitan vähäisyydellä. Tekoa arvioidaan myös kokonaisuutena.

Ympäristörikkomuksena pidetään myös ympäristön pilaantumisen ehkäisystä, toiminnan asukastiedottamisesta ja jätelainsäädännön mukaisista velvollisuuksista annettujen määräysten rikkomista. Rikkomuksesta tuomitaan myös vesiliikenteessä kulkevan yleisiä velvollisuuksia rikkovaa tai vesikulkuneuvojen käyttörajoituksia laiminlyövää henkilöä, jos hänen tekonsa voi aiheuttaa ympäristölle vaaraa. Edellä mainitut teot ovat rangaistavia vähintään törkeän huolimattomina. Tahallisena myös ympäristöluvan hakemisen laiminlyönti on ympäristörikkomus.

Ympäristörikkomuksen rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta 14 päivästä kuuteen kuukauteen. Jos rikos tehdään Suomen talousvyöhykkeellä, mutta ulkomaisesta aluksesta, rangaistuksena voi olla vain sakkoa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa