Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja roskaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslaissa säädetään ympäristön turmelemisesta ja roskaamisesta, joka on rangaistava teko, mikäli se täyttää laissa säädetyt edellytykset. Roskaamisessa kyse on tahallaan tai huolimattomuudella ympäristöön päästetystä tai jätetystä esineestä, aineesta, säteilystä tai muusta vastaavasta toisissa laeissa säädetystä kielletystä ympäristön pilaamisesta.

Mikäli tällainen ympäristön turmeleminen on terveydelle vaarallista tai se muuttaa haitallisesti ympäristöä, on siitä tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Mikäli tällainen roskien ympäristöön jättäminen turmelee ympäristöä niin, että se aiheuttaa erityisen suurta vaaraa niin alueelle kuin terveydellekin sekä kyse on hyvin laajasta ja pitkäaikaisesta ulottuvuudesta, voidaan tuomita myös törkeästä ympäristön turmelemisesta. Törkeään rikosnimikkeeseen katsotaan myös taloudellisen hyödyn tavoitteleminen tällaisen toiminnan avulla sekä se, jos rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Kokonaisarviointi kuitenkin aina ratkaisee, onko kyse törkeästä rikosmuodosta, josta voidaan tuomita vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Mikäli ympäristön roskaaminen on suhteellisen vaaratonta ja vahinko on vähäistä, voidaan rikos katsoa ympäristön turmelemista lievemmäksi ympäristörikkomukseksi. Lisäksi roskien päästäminen ympäristöön voidaan katsoa myös tuottamukselliseksi ympäristön turmelemiseksi, jos henkilö jättää roskia ympäristöön tai rikkoo jätelain ja ympäristönsuojelulain säännöksiä. Lisäksi rikoslaissa on määrätty rangaistavaksi hautoihin liittyviä toimia. Haudoille roskien tai jätteiden heittäminen on rikos. Tällaisesta roskaamisesta seuraa myös rangaistus.

Roskaamisesta säädetään kuitenkin paremmin jätelaissa ja roskaamisen rangaistuksista rikoslaissa. Roskaamiskiellon rikkoja voidaan kuitenkin jätelain nojalla myös rangaistuksen lisäksi määrätä puhdistamaan roskaantunut alue tai maaperä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa