Minilex - Lakipuhelin

Ympäristön turmeleminen voi johtaa vankeusrangaistukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tekona ympäristön turmeleminen on omiaan aiheuttamaan terveydellistä vaaraa tai ympäristön haitallista muuttumista. Tällaisen muuttumisena pidetään esimerkiksi pilaantumista tai roskaantumista.

Rikokseen syyllistyminen edellyttää tekijältä tahallisuutta tai vähintään törkeää huolimattomuutta. Rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta 14 päivästä 2 vuoteen. Jos rikos tehdään Suomen talousvyöhykkeellä, mutta ulkomaisesta aluksesta, rangaistuksena voi olla vain sakkoa. Ympäristön turmelemisesta on säädetty myös törkeä tekomuoto.

Monilla teoilla on mahdollista syyllistyä ympäristön turmelemiseen. Jos ympäristöön päätyy säteilyä, esineitä tai ainetta, jota lain mukaan sinne ei saisi päätyä, on kyse kielletystä rikoksesta. Vastuuseen tapahtuneesta joutuu se, jonka velvollisuus on huolehtia, ettei ainetta joudu ympäristöön. Toinen tekotapa on luovuttaa, valmistaa, käsitellä tai kuljettaa ainetta ja tavaraa sen käsittelystä annettujen säädösten vastaisesti. Edelliseen rinnastetaan laitteiden käyttö. Tässä tarkoitetut lait, asetukset ja direktiivit käsittelevät kemikaaleja, otsonikerrosta heikentäviä aineita, fluorattuja kasvihuonekaasuja sekä yleisesti jätteiden käsittelyä.

Kolmanneksi on kiellettyä jätteiden kuljetus Suomen rajojen kautta, jos kuljetuksessa ei noudateta oikeaoppista jätteen käsittelyä. Sama koskee aineiden ja tuotteiden kuljettamista. Niiden käsittelyssä on noudatettava ainetta koskevaa kemikaalilainsäädäntöä. Muuntogeenisiä organismeja varten on annettu omat ohjeensa, joita on noudatettava siirrettäessä rajan niitä yli. Ohjeet koskevat myös elintarvikkeita ja rehuja, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja. Tämän tekotavan tahallinen yritys on rangaistava rikos.

Lisäksi ympäristön muuttaminen siten, että vaikutukset voidaan vakavuudeltaan rinnastaa ympäristön pilaantumiseen, johtaa tuomitsemiseen. Lainvastaisena muokkaamisena pidetään esimerkiksi vesi- sekä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön tai kaavojen vastaisia hankkeita. Yksittäistapauksistakaan annettuja ohjeita ei saa rikkoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa