Minilex - Lakipuhelin

Yksinoikeuden loukkausta koskevan riidan hävinnyt vastaaja korvaa tuomion julkistamiskulut


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Piirimallin yksinoikeuden loukkausta koskevassa riita-asiassa tuomioistuin voi määrätä, että vastaajan on korvattava kustannukset, jotka kantajalle aiheutuvat siitä, että hän soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen yksinoikeutta piirimalliin. Määräys annetaan vain kantajan nimenomaisesta vaatimuksesta. Määräyksen antamista ja sisältöä harkittaessa tuomioistuin ottaa huomioon julkistamisen yleisen merkityksen, loukkauksen laadun ja laajuuden, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset sekä muut vastaavat seikat. Jos jossain laissa, esimerkiksi salassapitosäännöksin, on rajoitettu kyseisten tietojen levittämistä, tuomiota ei voi julkistaa eikä tuomioistuin luonnollisesti voi tällöin antaa määräystä kyseisten kulujen korvaamisesta.

Tuomioistuin määrää vastaajalle korvattavaksi tulevien julkistamiskustannusten enimmäismäärän sen mukaan, mikä katsotaan kohtuulliseksi. Samalla tuomioistuin määrää ajan, jonka kuluessa kantajan on julkistettava tuomio. Ellei kantaja ryhdy julkistamistoimenpiteisiin tässä määräajassa, vastaaja ei joudu maksamaan hänelle korvauksia julkistamiskuluista. Määräaika lasketaan lainvoimaiseksi tulleen tuomion antamisajankohdasta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa