Minilex - Lakipuhelin

Yhteisön valitusoikeus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yhteisön valitusoikeudella tarkoitetaan yhteisön oikeutta tehdä valitus asiassa, joka kuuluu sen toimialaan. Yleensä valitusoikeus on yhteisöillä, joilla on toimialallaan valvova rooli. Yhdistyksellä ei pääsääntöisesti ole yleistä valitusoikeutta, mutta yhdistyksen valitusoikeudesta on voitu säätää laissa erikseen. Yhdistyksellä on siis valitusoikeus toimialallaan vain erityislain nojalla. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valitusoikeus kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa. Maakuntakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on valitusoikeus myös valtakunnallisella yhteisöllä, kun kysymys on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuudesta. Samoin esimerkiksi luonnonsuojelulain mukaan tietyissä asioissa valitusoikeus on, luonnollisesti asianosaisen lisäksi, myös sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen. Luonnonsuojeluohjelman hyväksymistä koskevasta valtioneuvoston päätöksestä on valitusoikeus myös mainitunlaisella valtakunnallisella yhteisöllä ja maanomistajien etua valvovalla valtakunnallisella yhteisöllä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »