Minilex - Lakipuhelin

Valitusaika valituslupa-asioissa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Valituslupa-asioilla tarkoitetaan hallinto-oikeudellisia asioita, joista valittamiseen hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan korkeimman hallinto-oikeuden myöntämä valituslupa. Valituslupa-asioissa yleinen valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivä ja valitusaika käyvät ilmi valitusosoituksesta, joka on liitetty hallinto-oikeuden antamaan päätökseen. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Näin ollen valitusaika alkaa kulua tiedoksisaantia seuraavasta päivästä. Mikäli valitusajan viimeinen päivä on arkilauantai, sunnuntai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä tai joulu- tai juhannusaatto, saa valituksen toimittaa vielä seuraavana arkipäivänä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä, siis yleensä ennen kello 16.15.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa