Minilex - Lakipuhelin

Valitusaika valituslupa-asioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valituslupa-asioilla tarkoitetaan hallinto-oikeudellisia asioita, joista valittamiseen hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan korkeimman hallinto-oikeuden myöntämä valituslupa. Valituslupa-asioissa yleinen valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivä ja valitusaika käyvät ilmi valitusosoituksesta, joka on liitetty hallinto-oikeuden antamaan päätökseen. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Näin ollen valitusaika alkaa kulua tiedoksisaantia seuraavasta päivästä. Mikäli valitusajan viimeinen päivä on arkilauantai, sunnuntai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä tai joulu- tai juhannusaatto, saa valituksen toimittaa vielä seuraavana arkipäivänä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä, siis yleensä ennen kello 16.15.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa