Minilex - Lakipuhelin

Valitusajan laskeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valitusajan laskemisessa noudatetaan määräaikalakia. Valitusajan laskemisessa ei ensinnäkään oteta huomioon sitä päivää, josta muutoksenhakuaika katsotaan alkavaksi. Lauantait ja sunnuntait luetaan myös mukaan määräaikaan eli aikaan, jonka puitteissa valitus tulee toimittaa valitusviranomaiselle. Kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Muutoksenhakemuksen jättäminen on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusaika aletaan laskea yleensä päätöksen tiedoksisaannista lukien.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa