Minilex - Lakipuhelin

Viranomaisen asianosaiselle antama selvityspyyntö


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tietyissä tilanteissa voi olla tarpeen pyytää asianosaiselta asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista tai lisäselvitystä asian selvittämiseksi. Viranomainen voi antaa asianosaiselle selvityspyynnön, jossa kerrotaan tarkasti, minkälaisista asioista on annettava lisäselvitystä. Selvityspyynnön tulee olla siis yksilöity.

Asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten viranomaisen on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika. Määräajan tulee siis olla riittävä, jotta asianosaisella on tarpeeksi aikaa esimerkiksi hankkia selvitystä. Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista. Määräaikaa voidaan asianosaisen pyynnöstä pidentää, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa