Minilex - Lakipuhelin

Tarvitseeko asianosaista aina kuulla?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. On kuitenkin olemassa poikkeustilanteita, jolloin asianosaista ei tarvitse kuulla. Tilanteet, joissa asian voi ratkaista asianosaista kuulematta, on määritelty laissa. Viranomainen ei voi siis mielivaltaisesti päättää olla kuulematta asianosaista häntä itseään koskevassa asiassa.

Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti perusteettomana, asia koskee palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai jos asia koskee hakijan ominaisuuksien arviointiin perustuvan edun myöntämistä. Samoin asia saadaan ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle tai ympäristölle tai jos hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista tai kuuleminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Viivästymisen vuoksi ei kuitenkaan voi automaattisesti jättää asianosaista kuulematta, vaan tässä on kyse tietynlaisesta intressipunninnasta. Asianosaisen oikeus tulla kuulluksi on kuitenkin lähtökohtaisesti niin tärkeä oikeus, ettei siitä voi ilman painavaa syytä poiketa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa