Minilex - Lakipuhelin

Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen kuin hallintoasia ratkaistaan, on asianosaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintoasian ratkaiseminen on päättämistä yksityisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Asianosaisella tarkoitetaan tällöin siis henkilöä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. Asianosaisia voivat olla muutkin kuin vain hakija tai se, johon päätös kohdistuu. Asianosaisia ovat kaikki sellaiset henkilöt, joihin päätös vaikuttaa.

Asianosaisen ei kuitenkaan ole pakko lausua asiasta mielipidettään. Laki edellyttää vain, että asianosaiselle varataan mahdollisuus kuulluksi tulemiselle, mutta tätä mahdollisuutta ei ole pakko käyttää. Asianosaisella on siis oikeus, muttei velvollisuutta, lausua mielipiteensä asiasta. Asianosaisella on esimerkiksi oikeus antaa selitys vaatimuksista ja selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisemiseen. On hyvän hallintotavan mukaista kertoa asiakkaalle, miksi häntä kuullaan ja mikä tarkoitus kuulemisella on. Asianosaisen kuuleminen vahvistaa tämän oikeusturvaa ja päätöksenteon tasapuolisuutta sekä edistää asian selvittämistä. Jos asianosaista on kuultu käsittelyn alkuvaiheessa ja asiassa on esitetty tämän jälkeen uutta selvitystä tai uusia vaatimuksia, asianosaista on kuultava myös niistä ennen asian ratkaisua.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos asianosaiselle ei varata tilaisuutta tulla kuulluksi, on kyseessä menettelyvirhe. Päätös voidaan myöhemmin tämän johdosta purkaa tai kumota. Tietyissä hallintolaissa määritellyissä tilanteissa asianosaisen kuulemisesta voidaan kuitenkin poiketa. Näin on esimerkiksi silloin, kun perusteeton vaatimus hylätään välittömästi tai kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta. Asianosaisen kuulemisen tulee kuitenkin lähtökohtaisesti olla ensisijaista ja lain poikkeusperusteita tulee soveltaa suppeasti. Poikkeusperusteet eivät myöskään estä kuulemista, vaan kuuleminen voidaan toteuttaa niistä huolimatta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa