Minilex - Lakipuhelin

Vertailevassa markkinoinnissa on noudatettava pelisääntöjä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vertaileva markkinointi tarkoittaa markkinointia, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke. Vertaileva markkinointi on lähtökohtaisesti sallittua, jos se toteutetaan säännösten mukaisesti. Markkinointi on vertailun osalta sallittu ensinnäkin, jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa. Toisin sanoen kilpailijasta tai kilpailijan tuotteesta ei saa esittää markkinoinnissa vääriä tietoja. Markkinointi on siis vertailun osalta sallittu, jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa. Sallittu vertaileva markkinointi koskee hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin. Täysin toisiinsa kuulumattomia hyödykkeitä ei saa vertailla. Vertailun tulee tapahtua puolueettomasti ja koskea vain hyödykkeiden yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, toteen näytettävissä olevaa ja edustavaa ominaisuutta tai hyödykkeiden hintoja. Esimerkiksi väite paremmasta valikoimasta on pystyttävä todistamaan esimerkiksi väite paremmasta käytettävyydestä tms. on voitava näyttää toteen esimerkiksi testituloksin. Vertailu ei saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa mainostajan ja kilpailijan tai heidän tavaramerkkiensä, toiminimiensä tai muiden erottavien tunnustensa tai hyödykkeittensä kesken. Mainonnassa täytyy siis selkeästi käydä ilmi, kenen lukuun se toteutetaan. Vertailussa ei myöskään saa väheksyä tai halventaa mainittuja kilpailijan tavaramerkkiä, toiminimeä tai muuta erottavaa tunnusta tai hyödykettä sekä kilpailijan toimintaa tai oloja. Niin sanotut mustamaalauskampanjat eivät siis ole sallittuja. Vertailevassa markkinoinnissa ei saa käyttää sopimattomasti hyväksi kilpailijan mainetta tai kilpailijan markkinoiman hyödykkeen alkuperänimitystä. Tarkoitus on siis estää muita käyttämästä hyväksi toisen yrityksen maine- tai liikearvoa eli niin sanottua goodwill-arvoa. Viimeiseksi sallittu vertaileva markkinointi ei sisällä hyödykkeen esittämistä sellaisen hyödykkeen jäljitelmänä tai toisintona, jolla on suojattu tavaramerkki. Erikoistarjousten vertailevassa markkinoinnissa on lisäksi selkeästi mainittava tarjouksen kesto ja, jos tarjous on voimassa niin kauan kuin hyödykkeitä riittää, maininta siitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa