Minilex - Lakipuhelin

Liikesalaisuuden rikkominen on rangaistavaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikesalaisuuden luvattomasta ilmaisemisesta voi vakavassa tapauksessa seurata jopa vankeutta. Suomen laki tuntee neljä rikosnimikettä, jotka kaikki koskevat liikesalaisuuden rikkomista ja oikeudetonta käyttöä. Kaikki rikosmuodot edellyttävät teolta tahallisuutta, eli tietoisuutta teon lainvastaisuudesta ja mahdollisista seuraamuksista. Lievin rikosnimike on teknisen esikuvan tai ohjeen väärinkäyttö. Joka tahallaan salassapitovelvollisuuden vastaisesti käyttää teknistä esikuvaa tai teknistä ohjetta tai ilmaisee sen, on tuomittava teknisen esikuvan tai ohjeen väärinkäytöstä sakkoon. Teknisen esikuvan tai ohjeen väärinkäytöstä voi siis seurata sakkorangaistus. Toiseksi yritysvakoilusta voidaan tuomita se, joka oikeudettomasti hankkii tiedon toiselle kuuluvasta yrityssalaisuudesta tarkoituksin oikeudettomasti ilmaista tällainen salaisuus tai oikeudettomasti käyttää sitä. Tekotapoina nimetään tunkeutuminen ulkopuolisilta suljettuun paikkaan tai ulkopuolisilta suojattuun tietojärjestelmään, asiakirjan tai muun tallenteen haltuunsa hankkiminen tai jäljentäminen sekä erikoislaitteen käyttäminen. Yritysvakoilusta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Myös yritysvakoilun yritys on rangaistava. Kolmanneksi se, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää tällaista yrityssalaisuutta on tuomittava yrityssalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yrityssalaisuuden rikkomisesta sanotulla tavalla voidaan tuomita se, joka on saanut yrityssalaisuuden tietoonsa ollessaan toisen palveluksessa, toimiessaan yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä tai niihin rinnastettavassa tehtävässä, suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa tai yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä. Myös yrityssalaisuuden rikkomisen yritys on rangaistava. Yrityssalaisuuden rikkomisesta ei kuitenkaan voida syyttää sellaista, joka on ryhtynyt sanottuun tekoon kahden vuoden kuluttua palvelusaikansa päättymisestä. Viimeiseksi se, joka oikeudettomasti käyttää rangaistavaksi säädetyllä teolla tietoon saatua tai ilmaistua toiselle kuuluvaa yrityssalaisuutta elinkeinotoiminnassa tai hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä ilmaisee tällaisen yrityssalaisuuden, on tuomittava yrityssalaisuuden väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa