Minilex - Lakipuhelin

Verotustietojen julkisuus ja salassapito

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verotustiedot ovat rajoitetusti julkisia. Jokaisella on siis lähtökohtaisesti oikeus saada tieto julkisesta Verohallinnon hallussa olevasta verotusasiakirjasta, ellei tätä oikeutta ole rajoitettu lailla.

Tuloverotuksen osalta julkista tietoa vuosittain toimitetussa verotuksessa ovat yleensä verovelvollisen nimi, syntymävuosi ja se maakunta, jonka alueella verovelvollisen kotikunta sijaitsee, sekä tiedot valtionverotuksessa verotettavasta ansiotulosta, valtionverotuksessa verotettavasta pääomatulosta, kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta, tuloverosta, kunnallisverosta sekä maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärästä, maksettujen ennakoiden yhteismäärästä sekä veronkannossa maksettavasta ja palautettavasta määrästä.

Lisäksi vuosittain toimitetussa verotuksessa yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotustiedoista julkisia ovat verovelvollisen nimi, verovelvollisen kotikunta sekä yritys- ja yhteisötunnus, sekä tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärästä, ennakoiden yhteismäärästä sekä veronkannossa maksettavasta tai palautettavasta määrästä.

Kiinteistöverotuksen osalla julkisia tietoja ovat kiinteistötunnus, kiinteistön laskennallinen kiinteistövero sekä kiinteistöverovelvollisen nimi. Lisäksi julkisia ovat esimerkiksi yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksen saaneen yhteisön nimi sekä tieto siitä, mitä verovuosia huojennus koskee, sekä tonnistoverolain nojalla tonnistoverovelvolliseksi hyväksytyn yhtiön nimi, tonnistoverokauden alkaminen sekä hyväksymisen peruuttaminen.

Tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina ja tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa, paitsi kiinteistöverotuksen osalta, jossa tiedot tulevat julkisiksi kiinteistöverotuksen päätyttyä. Verohallinnon ylläpitämät yritys- ja yhteisötietojärjestelmään talletetut yritysten ja yhteisöjen tunniste- ja perustiedot tulevat julkisiksi, kun ne merkitään laissa tarkoitettuun yritys- ja yhteisötunnusrekisteriin.

Viranomaisella on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada tietoonsa sellaisiakin tietoja, jotka eivät ole julkisia. Asianosaisella on lähtökohtaisesti aina oikeus saada tieto omasta verotusasiakirjastaan. Asianosaisella tarkoitetaan useimmiten sitä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa