Minilex - Lakipuhelin

Verotietojen ilmoitusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollinen on velvollinen ilmoittamaan veroviranomaiselle veronalaiset tulonsa, niistä tehtävät vähennykset, tiedot varoistaan ja veloistaan sekä muut verotukseen liittyvät tiedot.

Veroviranomainen lähettää esitäytetyn veroilmoituksen sellaiselle luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle, jolla voidaan olettaa olleen verovuonna veronalaista tuloa tai varoja ja velkoja. Esitäytetty veroilmoitus perustuu veroviranomaisella oleviin tietoihin. Verovelvollinen on velvollinen tarkistamaan esitäytetyn vero-ilmoituksen tiedot sekä korjaamaan ja täydentämään tietoja, jos niissä on virheitä tai puutteita. Verovelvollisen tulee palauttaa esitäytetty vero-ilmoitus korjauksineen ja täydennyksineen, mikäli hän on sellaisia siihen joutunut tekemään.

Jos esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat oikeat eikä verovelvollisella ole muita veronalaisia tuloja, vähennyksiä, varoja taikka velkoja tai muita tietoja tai vaatimuksia, veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, ellei veroviranomainen sitä erikseen vaadi.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden veroilmoitus on kuitenkin aina annettava. Metsätaloutta harjoittavan on annettava metsätaloutta koskeva veroilmoitus, jos metsätalouden harjoittajalla on verovuonna ollut metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja.

Verovelvollisen katsotaan antaneen veroilmoituksen esitäytetyssä veroilmoituksessa olevien tietojen mukaisena, jos hän ei palauta esitäytettyä veroilmoitusta.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän, jolla on verovuonna ollut veronalaisia tuloja taikka varoja tai velkoja, on annettava kehotuksetta veroilmoitus, vaikka sille ei olisi lähetetty esitäytettyä veroilmoitusta. Myös yhteisön, yhtymän ja jokaisen muun verovelvollisen, jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa, on verotusta varten annettava kehotuksetta veroilmoitus. Myös jokainen, jolta veroviranomainen sitä erikseen vaatii, on velvollinen antamaan veroilmoituksen. Verovelvollinen on verotusta varten velvollinen antamaan veroilmoituksen lisäksi muita verotusta koskevia tietoja. Verohallinto antaa tarkat ohjeet ilmoitusten antamisajankohdasta sekä antamistavasta.

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä on siis velvollinen korjaamaan tai täydentämään esitäytetyssä veroilmoituksessa olevia tietoja ja palauttamaan sen veroviranomaiselle korjattuna. Jos luonnollinen henkilö tai kuolinpesä ei jostain syystä saa esitäytettyä veroilmoitusta, sen on kehotuksetta annettava veroilmoitus, jos sillä on ollut veronalaisia tuloja taikka varoja tai velkoja. Jos esitäytetty veroilmoitus on oikein, verovelvollisen ei tarvitse palauttaa sitä, ellei veroviranomainen sitä erikseen vaadi. Jos verovelvollinen ei palauta esitäytettyä veroilmoitusta, hänen katsotaan antaneen veroilmoituksen esitäytetyssä veroilmoituksessa olevien tietojen mukaisena. Verovelvollisen tulee siis itse huolehtia oikean ja riittävän veroilmoituksen antamisesta.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden harjoittajan on kuitenkin annettava veroilmoitus aina. Metsätalouden harjoittajan on annettava veroilmoitus silloin, kun sillä on ollut verovuonna metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muuta verotukseen vaikuttavia tietoja.

Myös yhteisön, yhtymän ja jokaisen muun verovelvollisen on annettava kehotuksetta veroilmoitus, jos sillä on ollut veronalaista tuloa verovuoden aikana.

Myös jokaisen muun on annettava veroilmoitus, jos veroviranomainen sitä erikseen vaatii.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa