Minilex - Lakipuhelin

Verotietojen julkisuus ja laki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta sääntelee verotustietojen salassapitoa. Muissakin laeissa, esimerkiksi julkisuuslaissa ja henkilötietolaissa, on asiaan liittyviä säännöksiä. Pääsäännön mukaan verotukseen liittyvät asiakirjat ja tiedot ovat salassapidettäviä.

Laissa on kuitenkin poikkeuksia salassapidosta. Tuloverotuksen julkisia verotustietoja ovat luonnollisten henkilöiden osalta verovelvollisen nimi, syntymävuosi ja se maakunta, jonka alueella verovelvollisella on kotikunta.

Julkisia ovat myös seuraavat tiedot:

  1. valtionverotuksessa verotettavasta ansiotulosta;
  2. valtionverotuksessa verotettavasta pääomatulosta;
  3. kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta;
  4. tuloverosta, kunnallisverosta sekä maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärästä;
  5. ennakoiden yhteismäärästä;
  6. veronkannossa maksettavasta (jäännösvero) ja palautettavasta (veronpalautus) määrästä.

Osoite tai henkilötunnus eivät kuulu julkisiin tietoihin. Luettelo julkisista tiedoista laaditaan maakunnittain ja se julkaistaan verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa. Tiedot julkistetaan samaan aikaan luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta.

Yhteisöjen julkisia tietoja ovat verovelvollisen nimi, kotikunta ja yritys- ja yhteisötunnus. Lisäksi julkisia ovat tiedot:

  1. verotettavasta tulosta;
  2. maksuunpannun veron yhteismäärästä;
  3. ennakoiden yhteismäärästä;
  4. veronkannossa maksettavasta (jäännösvero) tai palautettavasta (veronpalautus) määrästä.

Verotuksen julkisia tietoja voi tarkastella Verohallinnon toimipisteissä asiakaspäätteillä. Mikäli niistä haluaa kirjallisen otteen tai kopion, on selvitettävä mihin käyttötarkoitukseen tiedot tulevat. Tietoja voidaan antaa muun muassa henkilökohtaisiin käyttötarkoituksiin ja toimituksellisiin tarkoituksiin.

Kiinteistöverotusta koskien on omat säännöksensä julkisista tiedoista. Lisäksi yhteisöistä on muitakin julkisia tietoja mm. yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä ja verovelkarekisterissä. Sinänsä salassapidettävien tietojen luovutuksesta on omat säännöksensä laissa. Verohallinnolla on oikeus luovuttaa tietoja mm. erilaisille viranomaisille ja esimerkiksi pesänselvittäjälle perinnönjakotilanteissa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa