Minilex - Lakipuhelin

Valtioneuvoston yleisnorminantovalta ympäristöoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Valtioneuvostolla on valta antaa asetuksia ympäristöoikeuden alalla. Asetukset voivat koostua ohjeista sekä määräyksistä. Ohjeiden ja määräysten ero on se, etteivät ohjeet ole sitovia sellaisenaan. Määräykset ovat aina sitovia.

Valtioneuvosto voi antaa asetuksia koskien ympäristön laatua, seurantaa ja tarkkailua. Täten valtioneuvosto voi asettaa rajoituksia koskien eri alueiden yksittäisiä ympäristöllisiä ominaisuuksia. Valtioneuvosto voi myös antaa asetuksia koskien päästöjä ympäristöön ja niiden valvontaa.

Valtioneuvoston asetukset voivat koskea moottoriajoneuvoja sekä työkoneita. Asetukset voivat koskea esimerkiksi eri ajoneuvojen ympäristöllisiä ominaisuuksia tai päästövaatimuksia. Lisäksi valtioneuvoston asetukset voivat koskea ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita. Valtionneuvosto antaa asetukset myös koskien erilaisia kansainvälisiä ympäristösopimuksia ja niiden voimaansaattamista Suomessa.

Tietyistä valtioneuvoston asetuksista voidaan myöntää poikkeuksia. Poikkeukset myöntää aina ympäristöministeriö.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »