Minilex - Lakipuhelin

Valtion ja kuntien luottamushenkilöt

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osa kunnan ja valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä on luottamushenkilöitä ja varsinkin kunnalla on paljon luottamushenkilöitä palveluksessaan. Osa luottamusmiehistä valitaan tehtäväänsä vaaleilla. Esimerkiksi kunnanvaltuutetut ovat kunnan luottamushenkilöitä, jotka valitaan kunnallisvaaleilla kunnanvaltuustoon. Kunnanvaltuusto puolestaan valitsee osan kunnallisista luottamushenkilöistään.

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan tai kuntayhtymän toimielimiin valitut jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Vaikka kuntien palveluksessa on paljon kunnallisia viranhaltijoita, on kunnallisilla luottamushenkilöillä kuitenkin merkittävä rooli. Kunnallishallinto on pohjimmiltaan luottamushenkilöiden hoidossa ja luottamushenkilön tuleekin edistää kunnan ja sen asukkaiden etua luottamustehtävässä toimiessaan. Luottamushenkilön tulee myös toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Kunnan luottamushenkilöillä on myös erinäisiä oikeuksia, muun muassa oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten, mikäli vapaasta on sovittu työnantajan kanssa. Luottamushenkilölle maksetaan lisäksi erinäisiä korvauksia, jotka liittyvät luottamustehtävän hoitamiseen. Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättää kunnanvaltuusto.

Valtiolla on omat luottamustoimensa. Esimerkiksi käräjäoikeuden maallikkotuomarit eli lautamiehet tai kiinteistötoimitusten uskotut miehet toimivat valtiollisessa luottamustehtävässä. Vaikka he toimivat valtion toimielimissä ja ovat valtion luottamushenkilöitä, ovat he kunnanvaltuuston valitsemia. Tällaisiin kunnanvaltuuston valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan samoja sääntöjä kuin kunnan luottamushenkilöihin.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa