Minilex - Lakipuhelin

Luottamusmies vai luottamusvaltuutettu?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu voivat mennä arkikielessä helposti sekaisin, mutta niillä kuitenkin tarkoitetaan eri asioita. Vaikka heidän tehtäviinsä kuuluukin samantyyppiset toimenkuvat, on esimerkiksi heidän tehtävänsä ja velvollisuudet eri sopimuksiin ja säännöksiin perustuvia; luottamusmiehen tehtävät perustuvat työehtosopimukseen ja luottamusvaltuutetun toimenkuva perustuu työsopimuslakiin.

Käytännössä kuitenkin luottamusvaltuutettu toimii kuten luottamusmies; Luottamusvaltuutettu on työntekijöiden valitsema edustaja, joka ajaa samalla tavalla asioita kuin luottamusmieskin. Luottamusvaltuutettu kuitenkin eroaa siinä suhteessa luottamusmiehestä, että sen valinta ei perustu työntekijäjärjestöihin eikä työantajapuolen sopimuksiin. Luottamusvaltuutetun valintaa ei määrittele työmarkkinajärjestöt, kuten luottamusmiehen valintaa, jolloin myöskin ammattiliittoon kuulumattomilla on oikeus äänestää luottamusvaltuutettua ehdokkaiden joukosta.

Kuten luottamusmiehilläkin, myöskin luottamusvaltuutetuilla on oikeus saada tarpeelliset resurssit asioidensa hoitoon, eli riittävä määrä vapautusta työtehtävistään sekä riittävästi tietoa asioiden hoitamista ja järjestelyä varten. Heitä myöskin suojaa samanlainen tehostettu suoja irtisanomisten suhteen kuin luottamusmiehiä.

Työyhteisöissä on yhä edelleen huomattavasti enemmän ammattiliittojen kautta valittuja luottamusmiehiä kuin luottamusvaltuutettuja, Näiden kahden eri luottamustehtävänimikkeen suurin ero liittyy siihen, mikä taho heidät on auktorisoinut; ammattiliitot ja työehtosopimukset vai työsopimuslaki. Nämä erot vaikuttavat siihen, kenellä on äänioikeus ja mahdollisuus vaikuttaa luottamushenkilön valintaan. Tärkein yhdistävä tekijä molemmissa tapauksissa on kuitenkin se, että molempia koskevat samanlaiset valtuutukset tehdä määrättyjä työoloja ja työsuhteita koskevia edustustehtäviä työyhteisönsä puolesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa