Minilex - Lakipuhelin

Vaatimus rekisteröinnin mitätöimiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuka tahansa voi esittää viranomaiselle vaatimuksen piirimallin rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi. Vaatimus tehdään kirjallisesti ja siinä on tuotava esiin ne seikat, joihin vaatimus perustuu. Seikat tulee tuoda esiin täsmällisesti ja hyvin perusteltuina vaatimuksen menestymiseksi. Vaatimuksen tekijän on suoritettava vahvistusmaksu. Tällä varmistetaan toisaalta se, ettei vaatimuksia tehtäisi vahingontekomielessä tai kevyin perustein ja toisaalta, että vaatimuksen tekijällä olisi myös maksun johdosta kannustin tehdä vaatimuksensa huolellisesti. Ellei maksua suoriteta, vaatimusta ei oteta lainkaan tutkittavaksi. Mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta ei käsitellä, jos parhaillaan on vireillä riita rekisteröinnin siirtämisestä. Jos vireillä on piirimalliin kohdistuvan yksinoikeuden loukkausta koskeva oikeudenkäynti, jossa esitetään väite rekisteröinnin lainvastaisuudesta, vastaaja voi vaatia asian lykkäystä. Jos tuomioistuin suostuu lykkäykseen, yksinoikeusriita ratkaistaan vasta, kun rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus on lopullisesti ratkaistu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa