Minilex - Lakipuhelin

Uhkasakko on hallintopäätöksen täytäntöönpanokeino

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Uhkasakko on tehoste, jolla pyritään siihen, että henkilö suorittaisi jonkin päävelvoitteen. Päävelvoite tarkoittaa viranomaisen antamaa käskyä tai kieltoa. Jollei käskyä tai kieltoa noudateta, lankeaa uhkasakko maksettavaksi. Laissa on säädetty perusteet uhkasakon käyttämiselle. Monissa erityislaeissa on esimerkiksi annettu mahdollisuus käyttää uhkasakkoa hallinnollisena seuraamuksena tehostamaan viranomaisen antamaa määräystä.

Uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Jos uhkasakko kohdistetaan useisiin asianosaisiin, kullekin on asetettava eri uhkasakko. Jos päävelvoite koskee yhteisöä tai säätiötä, uhkasakko kohdistetaan joko yhteisöön tai säätiöön taikka sen päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäseniin tai toimitusjohtajaan tai vastaavassa asemassa olevaan muuhun henkilöön. Uhkasakkoa käytetään usein esimerkiksi työsuojeluasioissa tehosteena. Kunnat voivat myös käyttää uhkasakkoa tehosteena rakennusvalvonta-asioissa. Uhkasakkomenetty on siten kaksivaiheinen, että ensiksi henkilölle asetetaan jokin päävelvoite, jota tämän tulee noudattaa. Tässä vaiheessa viranomainen asettaa siis vasta sakon uhan. Vasta myöhemmin, jos henkilö ei ole suorittanut velvoitettaan, uhkasakko tuomitaan maksettavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa