Minilex - Lakipuhelin

Hallinnolliset turvaamistoimenpiteet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Hallinnollisella turvaamistoimenpiteellä tarkoitetaan viranomaisen määräämää toimenpidettä, jolla pyritään turvaamaan ja varmistamaan, ettei jonkun oikeuksia vaaranneta. Turvaamistoimenpide voidaan asettaa olemaan voimassa joko toistaiseksi tai väliaikaisesti, esimerkiksi jonkin tietyn prosessin ajan. Tällä varmistetaan, että tietty omaisuus tai tilanne säilyy muuttumattomana ja turvattuna, kunnes asia on ratkaistu. Hallinnollista turvaamistoimenpidettä käytettäessä on toimen ankaruus mitoitettava oikein suhteessa teon tai laiminlyönnin laatuun ja moitittavuuteen. Tarkoitussidonnaisuuden periaate sisältää yleisen velvollisuuden käyttää toimivaltaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on määritelty tai muuten tarkoitettu käytettäväksi. Siten esimerkiksi hallinnollisia turvaamistoimenpiteitä ei tule käyttää rangaistuksenluonteisena seuraamuksena. Esimerkki hallinnollisesta turvaamistoimenpiteestä on ajokielto, jonka poliisi voi määrätä hallinnollisessa menettelyssä. Ajokiellolla turvaamistoimenpiteenä pyritään puuttumaan liikenneturvallisuutta vaarantavaan käyttäytymiseen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa