Minilex - Lakipuhelin

Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos henkilö ei noudata viranomaisen antamaa käskyä tai kieltoa sakon uhasta huolimatta, määrätään uhkasakko maksettavaksi. Useimmiten uhkasakon asettanut viranomainen vastaa myös uhkasakon tuomitsemisesta. Uhkasakon asettanut viranomainen voi siis tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä.

Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, ettei uhkasakon asettamispäätökseen voi hakea enää muutosta varsinaisilla muutoksenhakukeinoilla. Uhkasakkoa ei siis voida tuomita ennen kuin valitusaika on kulunut umpeen.

Uhkasakon lisäeristä voidaan kerralla tuomita maksettavaksi enintään kolme kertaa peruserän suuruinen summa. Tämän ylittävältä osalta lisäerät raukeavat niiltä uhkasakkojaksoilta, jotka ovat alkaneet ennen kuin päätös uhkasakon tuomitsemisesta tehdään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa