Minilex - Lakipuhelin

Tytäryhtiön osingon verotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhteisön, kuten osakeyhtiön, toiselta yhteisöltä saama osinko ei pääsääntöisesti ole veronalaista tuloa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan. Tästä seuraa, että tytäryhtiön emoyhtiölle antamaa osinkoa ei veroteta eikä siitä tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Euroopan unionin sääntelystä ja erityisesti emo-tytäryhtiödirektiivistä johtuen EU/ETA -alueella sijaitsevan tytäryhtiön emoyhtiölleen jakamia osinkoja ei myöskään veroteta. EU/ETA -alueen ulkopuolella olevalta tytäryhtiöltä saatu osinko ei ole enää EVL:n pääsäännön piirissä, vaan se on kokonaan veronalaista tuloa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 2017:65 linjattiin, että EU/ETA -alueen ulkopuolella olevilta tytäryhtiöiltä saatu osinkotulo oli kokonaan veronalaista huolimatta EU:n vapaan pääoman liikkuvuuden periaatteesta. Asiassa käsiteltiin muun muassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen säännöstä, joka kieltää kaikki pääomanliikkeitä ja maksuja koskevat rajoitukset jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden välillä. Samassa sopimuksessa kuitenkin säädetään, että edellä mainitusta huolimatta kolmansiin maihin voidaan soveltaa sellaisia rajoituksia, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai unionin oikeuden mukaan olleet voimassa vuonna 1993. Näin ollen KHO katsoi, että jälkimmäinen säännös mahdollistaa kolmansista valtioista tulleiden osinkojen verottamisen. Ratkaisusta seuraa, että kolmansissa valtioissa sijaitsevien tytäryhtiöiden osinkoihin kohdistuu korkeampi verotus verrattuna kotimaisten tytäryhtiöiden jakamiin osinkoihin.

Yleisesti ottaen on tärkeää huomioida, että osinkotulojen verotusta koskeva lainsäädäntö on hyvin monimutkaista ja jatkuvasti muuttuvaa. Tämän vuoksi on parasta kääntyä asiantuntijan puoleen odottamattomien veroseuraamusten välttämiseksi.

Vinkit

- Emoyhtiön tytäryhtiöltä saama osinko on verovapaata tuloa, jos tytäryhtiön kotipaikka on Suomessa tai EU/ETA -alueella.

- EU/ETA -alueen ulkopuolella asuvalta yhteisöltä saatu osinko on kokonaan veronalaista tuloa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa