Minilex - Lakipuhelin

Tytäryhtiö omistaa emoyhtiön osakkeita

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Normaalissa tilanteessa yhtiön omat osakkeet eivät tuota oikeuksia. Tällöin osake ei tuota oikeutta esimerkiksi käyttämään puhevaltaa tai osallistumaan äänestyksiin yhtiökokouksissa. Osake ei myöskään tuota etuoikeutta osakeannissa.

Jos sen sijaan tytäryhtiö omistaa emoyhtiön osakkeita, eivät kaikki edellä mainitut rajoitukset ole olemassa. Emoyhtiön osakkeet tytäryhtiön hallussa eivät kuitenkaan saa kaikkia normaaleja oikeuksia. Eräänä rajoituksena on muun muassa se, että tytäryhtiö ei saa osallistua yhtiökokoukseen emoyhtiön osakkeella. Tytäryhtiöllä ei ole myöskään etuoikeutta emoyhtiön osakeannissa annettaviin osakkeisiin. Mikäli tytäryhteisö kuitenkin merkitsee vastikkeellisia osakkeita, katsotaan että sen hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat merkinneet osakkeet. Sen sijaan maksuttomassa osakeannissa tytäryhtiöllä voidaan katsoa olevan normaali osakkeenomistajalle kuuluva etuoikeus merkitä. Varallisuusoikeuksien osalta tytäryhteisön on lisäksi oikeutettu saamaan osinkoa emoyhtiöltä.

Konserneissa on myös tyypillistä, että liiketoimintaa järjestetään uudelleen. Jos tytäryhtiö sulautuu emoyhtiöön, tytäryhtiön hallussa olevat emoyhtiön osakkeet eivät anna oikeutta sulautumisvastikkeeseen. Jakautumistilanteessa noudatetaan samanlaista logiikkaa ja osakkeet eivät tuota kummallekaan jakautuvalle yritykselle oikeutta jakautumisvastikkeeseen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa