Minilex - Lakipuhelin

Työturvallisuusrikos ei ole vähäinen teko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työturvallisuusrikokseen voi syyllistyä työnantaja tai tämän edustaja. Rikokseen syyllistyminen edellyttää vähintään huolimattomuutta tai vaihtoehtoisesti tahallisuutta. Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä, syyllistyy työturvallisuusrikokseen. Sama koskee työnantajaa tai tämän edustajaa, joka aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan tai mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen joko laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä.

Työturvallisuusrikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Erikseen rangaistaan mhadollisesta kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta.

Työturvallisuusrikoksena ei kuitenkaan pidetä yksittäistä työturvallisuusmääräysten rikkomista, joka on työturvallisuuden kannalta vähäinen ja josta säädetään rangaistus työlainsäädännössä. Tällaisia vähäisiä tekoja ovat työturvallisuusrikkomus, työterveyshuollon yhteistoimintavelvoitteen rikkominen, työterveyspalvelujen laiminlyöminen sekä laiteturvallisuusrikkomus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa