Minilex - Lakipuhelin

Työturvallisuuslaki suojelee työntekijöitä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työturvallisuuslaki on vuonna 2002 säädetty laki, joka käsittelee työturvallisuutta. Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Tarkoitus kattaa myös työntekijöiden työkyvyn turvaamisen ja ylläpitämisen. Lisäksi lain tarkoituksena on ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Työturvallisuuslakia sovelletaan työsopimuksen perusteella tehtävään työhön sekä virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Työturvallisuuslakia sovelletaan myös esimerkiksi oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä. Lakia ei kuitenkaan sovelleta tavanomaiseen harrastustoimintaan eikä ammattiurheilemiseen. Lain soveltamisalaan voit tutustua tarkemmin juristiemme kanssa.

Työturvallisuuslaki sisältää säännökset ensinnäkin työnantajan työturvallisuusvelvollisuuksista ja työsuojelun yhteistoiminnasta. Lisäksi laissa säädetään työntekijän velvollisuuksista edistää työturvallisuutta ja toimia turvallisesti. Työturvallisuuslaki sisältää säännökset työn ja työolosuhteiden osalta, kuten esimerkiksi säännökset työn ergonomiasta, fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta kuormittavuudesta sekä muista työn vaaroista.

Työturvallisuuslaissa on säännökset myös erityisistä työtilanteista ja muiden henkilöiden, kuten tuotteen valmistajan velvollisuuksista työturvallisuuden osalta. Laissa säädetään työnantajan rangaistuksista työturvallisuusrikkomuksen osalta. Työturvallisuusrikoksesta säädetään puolestaan rikoslaissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa