Minilex - Lakipuhelin

Työsuojelun yhteistoiminta työntekijöiden ja työnantajan välillä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työturvallisuusasioita tulee käsitellä yhteistoiminnassa työntekijöiden ja työnantajan välillä. Työnantajan ja työntekijöiden onkin siten yhteistoiminnassa ylläpidettävä työturvallisuutta ja lisäksi parannettava sitä. Yhteistoiminta siten edistää työnantajan ja työntekijän vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen työntekijöiden turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn.

Työsuojelun yhteistoiminta toteutuu käytännössä siten, että työnantaja antaa työntekijöille tiedot kaikista asioista, jotka vaikuttavat työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin. Lisäksi näitä koskevista arvioinneista ja raporteista on myös annettava työntekijöille tiedot. Yhteistoiminta käsittää myös velvollisuuden käsitellä kyseisiä asioita yhteisesti työntekijöiden tai näiden edustajien kanssa.

Työnantajan ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa käsitellään muun muassa työn ja työpaikan olosuhteet huomioon ottaen esimerkiksi periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat selvitetään sekä edellä tarkoitetussa selvityksessä ja työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä esille tulleet työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen yleisesti vaikuttavat seikat ja työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät, työssä jatkamista tukevat ja muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat.

Työntekijöiden on osaltaan toimittava yhteistyössä työnantajan kanssa, jotta työturvallisuuslain tavoitteet saavutetaan. Työntekijällä on yhteistoiminnan nojalla myös oikeus tehdä työnantajalle ehdotuksia työturvallisuuden parantamiseksi ja saada palaute ehdotuksiin. Lisätietoja aiheesta voit kysyä juristeiltamme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa