Minilex - Lakipuhelin

Työsuojelun valvontaa harjoittavat viranomaiset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työturvallisuusvelvoitteiden noudattamiseksi on asetettu eri tahoja, jotka valvovat ja ohjaavat työn turvalliseen suorittamiseen. Työsuojelun toteuttamiseksi työsuojeluviranomaiset voivat tehdä tarkastuksia työpaikalla, jolloin heidän on annettava tarkastuskertomus työnantajalle. Työsuojelutarkastuksia on tehtävä niin usein ja niin tehokkaasti kuin valvonnan vaikuttavuuden kannalta on tarpeellista. Työsuojeluviranomaisen tulee valvontaa toteuttaessaan edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa. Työpaikkoja, joissa on olennaisia hengen tai terveyden menettämisen vaaroja, on valvottava erityisen tehokkaasti. Tarkastuksia on tehtävä tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina, joina työtä tehdään.

Tarkastus tai muu asian selvittämiseksi tarpeellinen valvontatoimenpide on tehtävä viivytyksettä, jos työsuojeluviranomaiselle on tehty ilmoitus siitä, että työpaikalla epäillään rikotun säännöstä, jonka noudattamista työsuojeluviranomainen valvoo tai milloin työnantaja, työsuojeluvaltuutettu tai työsuojelutoimikunta tai sitä vastaava yhteistoimintaelin sitä pyytää, jos pyynnössä tai ilmoituksessa esitetyt seikat antavat siihen aihetta. Työsuojeluviranomaisella on myös oikeus saada eräitä verotus- ja eläkevakuutustietoja. Tähän tiedonsaantioikeuteen voit tutustua tarkemmin juristiemme kanssa.

Tarvittaessa tarkastajat voivat antaa työnantajalle myös kehotuksia työsuojelutoimenpiteiksi, ja jos työnantaja ei näitä noudata, asia siirretään työsuojeluviranomaiselle, jolla tarkoitetaan aluehallintovirastoa sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Työsuojeluviranomainen voi kehotuksen tehosteeksi asettaa uhkasakon tai työn teettämis- taikka keskeytysuhan.

Työpaikalla itsessään on myös työsuojelua valvovia henkilöitä, sillä työpaikalla, jossa on töissä säännöllisesti vähintään kymmenen henkilöä, on valittava työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettu valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja lisäksi valitaan kaksi varavaltuutettua. Työsuojeluvaltuutetulle on lisäksi järjestettävä koulutus, joka mahdollistaa valtuutettuna toimimisen. Työsuojeluvaltuutettu voi esimerkiksi keskeyttää vaarallisen työn, kunnes vaarantava tekijä on saatu poistetuksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa