Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän oikeus työstä pidättäytymiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus työturvallisuuden nimissä pidättäytyä työnantajan osoittamasta työstä. Työntekijällä onkin oikeus pidättäytyä tekemästä työtä, jos työstä aiheutuisi vakavaa hengen tai terveyden vaaraa työntekijälle itselleen tai muulle henkilölle.

Työstä pidättäytymisestä pitää ilmoittaa työnantajalle tai tämän edustajalle eli esimerkiksi lähimmälle esimiehelleen, jotta tämä voisi poistaa vaaratekijän. Ilmoittamisen on tapahduttava niin pian kuin mahdollista, jotta mahdollisen vaaran aiheutuminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä niin pitkäksi aikaa, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin työn tekemisen turvallisuus on taattu. Vaaratekijän poistaminen voi tapahtua esimerkiksi koneen suojaamisella tai henkilösuojainten jakamisella asianmukaisesti.

Työstä on mahdollista pidättäytyä ainoastaan niin pitkäksi aikaa kuin se työturvallisuuden kannalta on tarpeellista. Myöskään kokonaan työstä ei voi pidättäytyä, vaan pidättäytymisen on kohdistuttava ainoastaan vaaraa aiheuttavaan tekijään, kuten esimerkiksi tietyn koneen käyttämiseen. Muita työkoneita työntekijä onkin velvollinen käyttämään, jos niistä ei aiheudu vaaraa. Työntekijä on siten velvollinen tekemään muuta työtä ja huolehtimaan, että työstä pidättäytymisestä aiheutuva haitta jää mahdollisimman vähäiseksi. Työntekijä ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, joka tällaisesta pidättäytymisestä aiheutuu.

On kuitenkin huomattava, että jos työntekijällä ei ole ollut oikeutta työnteosta kieltäytymiseen, saattaa työnteosta kieltäytyminen edellytysten täyttyessä oikeuttaa työsuhteen irtisanomiseen. Tällaisissa tilanteissa on hyvä olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa