Minilex - Lakipuhelin

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajalla on yleinen velvollisuus huolehtia, että työtehtävissä ja työpaikalla noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä, ja että työntekijöille ei aiheudu hengen tai terveyden vaaraa työssä. Työntekijöiden terveydellä tarkoitetaan sekä työntekijän fyysistä että psyykkistä terveyttä. Huolehtimisvelvollisuus velvoittaa työnantajan toimenpiteisiin, jotka huolehtivat työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta.

Työnantajan yleistä huolehtimisvelvollisuutta määrittävät muun muassa työn ominaispiirteet, työolosuhteet ja tietysti myös työntekijöiden edellytykset turvallisuuden kannalta, kuten ammattitaito ja kokemus. Huolehtimisvelvollisuus asettaa työnantajan huolehtimaan siitä, että työssä ei esiinny turvallisuutta tai terveyttä vaarantavia seikkoja. Työnantajan on tämän vuoksi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta haittatekijät poistetaan tai ne korvataan vähemmän haitallisilla.

Näin ollen työnantajan yleisen huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle rajautuvat ne epätavalliset ja ennalta arvaamattomat tilanteet, joihin työnantaja ei ole kyennyt vaikuttamaan, vaikka onkin toiminut huolellisesti työturvallisuutta edistäessään. Lisäksi sellaiset poikkeukselliset tapahtumat, jotka ovat tapahtuneet kaikista varotoimenpiteistä huolimatta, eivät tarkoita yleisen huolehtimisvelvollisuuden laiminlyöntiä.

Työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta on kuitenkin jatkuvasti tarkkailtava, jotta työnantaja kykenisi täyttämään työsuojeluvelvoitteensa. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on lisäksi poistettava mahdolliset puutteet, kun on ne huomannut. Lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. Aiheeseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä juristiemme puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa