Minilex - Lakipuhelin

Työnantajan työsuojeluvelvoitteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajan yleisen huolehtimisvelvollisuuden lisäksi työnantajan tulee muillakin tavoin edistää työntekijöiden turvallisuutta. Työnantajan on arvioitava ja selvitettävä työpaikan vaara- ja haittatekijät sekä niiden merkitys työntekijöille. Tämä velvollisuus kuuluu osaltaan myös yleiseen huolehtimisvelvollisuuteen.

Ensinnäkin vaaratekijöiden syntyminen on estettävä, mutta jos tämä ei ole mahdollista, on vaaratekijät poistettava tai korvattava vähemmän vaaraa tuottavalla menetelmällä ja arvioitava vaaratekijöiden merkitys terveyden ja turvallisuuden osalta. Jos työantajalla ei ole tähän riittävää asiantuntemusta, on käytettävä apuna erityistä asiantuntijaa.

Tilanteessa, jossa vaaratekijän tuottavat menetelmät tai tarvikkeet korvataan vähemmän vaaraa tuottavilla, saattaa työstä kuitenkin aiheutua erityistä vaaraa työntekijälle. Tällöin kaikki työntekijät eivät voi tehdä kyseistä työtä, vaan sitä saa tehdä vain riittävän pätevyyden omaava henkilö. Lisäksi muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle on estettävä. Huomioon on lisäksi mahdollisuuksien mukaan otettava tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen.

Tarvittaessa raskaana oleva työntekijä on siirrettävä muihin tehtäviin raskauden ajaksi, jos työ saattaa aiheuttaa vaaraa raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle.

Vaara- ja haittatekijät on otettava huomioon työympäristön ja töiden suunnittelussa siten, että niistä ei aiheudu vaaraa työntekijöille. Työntekijöille on lisäksi annettava riittävää ohjausta työturvallisuusasioista ja huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen on riittävää, ettei siitä aiheudu vaaraa työntekijöille. Lisäksi on huolehdittava, että työtekijät käyttävät tarpeellisia henkilösuojaimia, apuvälineitä tai laitteita vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Aiheeseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä juristiemme puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa